ČAPEK Josef Horymír 12.3.1860-1.8.1932

Z Personal
Josef Horymír ČAPEK
Narození 12.3.1860
Místo narození Jestřebice u Votic
Úmrtí 1.8.1932
Místo úmrtí Chicago (USA)
Povolání 77- Hudební skladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 528-529

ČAPEK, Josef Horymír, * 12. 3. 1860 Jestřebice u Votic, † 1. 8. 1932 Chicago (USA), houslista, hudební skladatel, pedagog

V dětství odjel s otcem, klarinetistou Petrem Č. a jeho kapelou do Milwaukee v USA, kde se učil hře na housle a vystupoval jako orchestrální hráč i sólista. Hudební vzdělání si dodatečně doplnil 1880–82 na pražské konzervatoři, kde absolvoval látku šesti ročníků. Hrál v orchestru při prvním otevření Národního divadla 1881, seznámil se s B. Smetanou, A. Dvořákem, K. Bendlem, Z. Fibichem a jinými českými skladateli. Po 1883, kdy se do USA vrátil, tam pak jejich díla šířil. V Milwaukee obnovil činnost Hlaholu a založil pěvecký spolek Libuše, od 1884 učil houslové hře na tamější hudební škole a od 1885 pak ve vlastním ústavu. Zároveň byl primistou sdružení Mendelssohn Quintette Club (s nímž provedl americké premiéry mj. Smetanova kvartetu Z mého života a Dvořákova Smyčcového kvartetu op. 51) a koncertním mistrem Bachova symfonického orchestru (1885–88). Poté působil v Chicagu mj. jako primista Thomas, později Chicago Symphony Orchestra, byl kapelníkem orchestru na Světové výstavě (1893) a dlouholetým dirigentem v Ludvíkově českém divadle (1895–1920). S Josefem Vilémem pořádal četné koncerty (1894–95). Od 1896 se stal předsedou Umělecké, pak České besedy. Ve všech místech svého působení všestranně pomáhal životu české menšiny. Zasloužil se mj. o provedení a dirigoval americké premiéry Smetanovy předehry k opeře Libuše, celé Prodané nevěsty (Chicago 20. 8. 1893), Dvořákovy předehry Můj domov a kantáty Svatební košile (2. 12. 1895). Z Č. skladeb patřily k nejpopulárnějším klavírní Batchelor’s Buton Gavotta (též v houslové úpravě), houslové Mazurka na G struně a Furiant, Ukolébavka a Valse lente pro smyčcový orchestr, polka Zlatá Praha a předehra Janošík pro symfonický orchestr, písně a scénické hudby. V Chicagu vyučoval ve vlastní Chapek Music School, na soukromých konzervatořích i na Chicago Conservatory (1916–24). V pedagogické praxi používal metodu O. Ševčíka. Vychoval několik set dobrých houslistů, mezi nimiž vynikli např. Josef Jan Kovařík, A. Macek, Milan Lusk. Na Chapek Music School vyučovala zpěv a klavír také Č. manželka Augusta, roz. Haenelová, která, ač Američanka, své děti vychovala jako Čechy. Syn, houslista Josef Eduard Č., vyučoval na škole svého otce a po jeho smrti ji převzal.

L: Č. Habart, Sedlčansko, Sedlecko a Voticko 2, 1928, s. 443n.; J. E. S. Vojan, in: Nedělní Svornost, Chicago 24. 1. a 7. 8. 1932 (nekrology); Pazdírek 1, s. 150; KSN 2, s. 427; HS 1, s. 178.

Mojmír Sobotka