ČECHPAUER Jan Pavel ?1695-?1726

Z Personal
Jan Pavel ČECHPAUER
Narození asi 1695
Úmrtí asi 1726
Místo úmrtí Chrudim
Povolání 75- Sochař nebo medailér
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 563

ČECHPAUER, Jan Pavel (též CZECHBAUER), * asi 1695, † asi 1726 Chrudim ?, sochař, řezbář

Vyučil se u kutnohorského řezbáře Františka M. Katterbauera a 1717 se usadil v Chrudimi. Jeho nejvýznamnějším dílem se staly sochy Immaculaty a Boha Otce na sloupu Proměnění Páně (1724–27) v Chrudimi, které po Č. smrti dokončil Ignác Rohrbach. Pro Chrudim vytvořil ještě skulptury Ecce homo a Panna Marie Bolestná před kapucínský kostel. Pracoval také v Hradci Králové, kde provedl v kostele sv. Antonína na předměstí výzdobu hlavního oltáře a podílel se na sochařské dekoraci kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou (1725–27). Č. patřil k východočeským sochařům, kteří ve svých dílech rozvíjeli dynamický a expresivní proud české barokní plastiky a navazoval na vzor Matyáše Bernarda Brauna.

L: Č. Florián, Morový sloup Proměnění Krista v Chrudimi, in: ČSPSČ 46, 1938, s. 96n., 48, 1940, s. 87; O. J. Blažíček, Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, 1958, s. 165n.; MČE 1, s. 767; Toman 1, s. 138, 2, s. 757.

Michal Šroněk