ADLÉTA †15.9.1140

Z Personal
ADLÉTA
Úmrtí 15.9.1140
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 42

ADLÉTA, * ? , † 15. 9. 1140 ?, kněžna, manželka Soběslava I.

Manželka českého knížete Soběslava I., dcera Arpádovce Álmose, sestřenice uherského krále Štěpána II. a sestra krále Bély II. Prvé zprávy o ní pocházejí z roku 1123, kdy již byla manželkou Přemyslovce Soběslava, pozdějšího knížete (vládl 1125–40). Ovlivnila manželovu politiku, zejména ve vztahu k Uhrám. Patřila asi k iniciátorům sňatku Přemyslovce Konráda Znojemského se srbskou princeznou Marií (1134). Předpokládala, že do budoucna tím zajistí nástupnictví vlastních synů. Z manželství Soběslava a A. se narodili synové Vladislav, Soběslav II. (kníže 1173–78), Václav (kníže 1191–92), Oldřich a dcera Marie.

L: OSN 1, s. 212n.; M. Wertner, Die Allianzen der Arpáden, in: Adler 16 (13), 1886, s. 94; V. Novotný, České dějiny 1/2, 1913, passim; G. Kristó, Die Arpaden-Dynastie. Die Geschichte Ungarns von 895 bis 1301, Budapest 1993; B. Krzemieńska – A. Merhautová – D. Třeštík, Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě, 2000, s. 37n.

Jiří Martínek