ADLER Štěpán 9.2.1896-7.8.1942

Z Personal
Štěpán ADLER
Narození 9.2.1896
Místo narození Rajhrad u Brna
Úmrtí 7.8.1942
Místo úmrtí Berlín-Plötzensee (Německo)
Povolání 45- Voják nebo partyzán
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 41
Trvalý odkaz http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php?curid=135597

ADLER, Štěpán, * 9. 2. 1896 Rajhrad u Brna, † 7. 8. 1942 Berlin-Plötzensee (Německo), voják, účastník 2. odboje

Maturoval na české vyšší reálce v Brně 1914 a od podzimu téhož roku začal studovat Českou vysokou školu technickou v Brně. Ukončil pouze 3 semestry, pak byl povolán do armády. Absolvoval školu pro důstojníky dělostřelectva v záloze, do února 1917 sloužil ve Vídni, poté do října 1918 bojoval na italské frontě. Po návratu z Itálie v listopadu 1918 se v hodnosti poručíka dělostřelectva přihlásil do činné služby v Československé armádě, kde působil až do likvidace československé branné moci 1939 v řadě velitelských funkcí a dosáhl hodnosti podplukovníka generálního štábu. Počátkem srpna téhož roku byl převeden k Nejvyššímu úřadu cenovému v Praze. Zároveň již pracoval v protinacistickém odboji ve štábu ústředního vedení Obrany národa (ON), kde vybudoval a řídil 5. oddělení zajišťující radiové spojení uvnitř protektorátu i se zahraničím. V prosinci 1939 byl za rozsáhlé zatýkací akce proti vedoucím představitelům ON zatčen gestapem a uvězněn v pankrácké věznici. Počátkem prosince 1941 lidový soud v Berlíně odsoudil A. za přípravu velezrady a spolčení s nepřítelem k trestu smrti. Byl převezen do věznice Berlin-Plötzensee a popraven. Po osvobození jej ČSR vyznamenala Československým válečným křížem 1939 in memoriam a 1946 byl posmrtně povýšen do hodnosti plukovníka generálního štábu.

L: E. Stehlík – I. Lach, Vlast a čest byly jim dražší nežli život, 2000, s. 20n.

Jana Brabencová