AMBROŽ ze Skutče †1520

Z Personal
AMBROŽ ze Skutče
Narození ?
Úmrtí 1520
Místo úmrtí Mladá Boleslav
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 78

AMBROŽ ze Skutče (zvaný Veliký), * ?, † 1520 Mladá Boleslav, biskup jednoty bratrské

V počátcích jednoty bratrské patřil k jejím nejvzdělanějším členům. Přesto se téměř nepodílel na její literární tvorbě. Zaujal ovšem řadu významných církevních funkcí. V jednotě byl správcem prácheňského kraje, členem úzké rady a od 1500 i biskupem, čili starším. Vystupoval proti tzv. Malé stránce a pomáhal probojovat nový kurs v jednotě bratrské připouštějící její účast na světské moci.

L: OSN 2, s. 97; Jireček 1, s. 13n.; J. T. Müller – F. M. Bartoš, Dějiny Jednoty bratrské 1., 1923.

Jaroslav Boubín