ARCHINGER von Seinsheim †1437

Z Personal
Místo narození ?
Úmrtí 1437
Povolání 45- Voják nebo partyzán
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 117-118
Trvalý odkaz http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php?curid=137516

ARCHINGER von Seinsheim (též ERKINGER), ?, † 1437 ?, vojevůdce, konstruktér obléhacího stroje

Byl zakladatelem rodové linie Schwarzenberků, odvozujících svůj přídomek od hradu a panství, uděleného 1429 A. v léno císařem Zikmundem Lucemburským. Účastnil se válečných tažení proti českým husitům a za své služby získal některé statky i na českém území. Při obléhání Žatce v září 1421 dal postavit velký pojízdný štít, za nímž bylo ukryto obléhací dělo a zhruba stovka žoldnéřů, kteří pohybovali vratidly, tím uváděli vozidlo do pohybu a přijeli do blízkosti žateckých hradeb. Po zvednutí štítu stroj vypálil na hradby a pak se stejným způsobem vrátil bez úhony do ležení. A. konstrukce obléhacího stroje představovala první prakticky uskutečněnou aplikaci obrněného vozidla s mechanickým pohonem, byť lidskými silami.

L: OSN 23, s. 83 (v hesle ze Schwarzenberka); T. Beck, Beiträge zur Geschichte des Maschinenbaues, Berlin, 1899, s. 283; F. M. Feldhaus, Ruhmesblätter der Technik, Leipzig, 1910, s. 462; Z. Hledíková, E. ze Seinsheimu a husitské Čechy, in: Soudce smluvený v Chebu. Sborník příspěvků…, Cheb 1982, s. 79–87; H. Weigelt, Das Auto-Mobil von Albrecht Dürer bis Gottlieb Daimler, Stuttgart, 1988, s. 33n., obr.

Ladislav Mergl