AXAMIT z Liderovic a Kosova Petr †21.5.1458

Z Personal
Petr AXAMIT z Liderovic a Kosova
Narození ?
Místo narození Liderovice (část obce Chotoviny) u Tábora
Úmrtí 21.5.1458
Místo úmrtí Sárospatak (Blatenský Potok, Maďarsko)
Povolání 45- Voják nebo partyzán
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 150
Trvalý odkaz http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php?curid=83408

AXAMIT z Liderovic a Kosova, Petr (též AKSAMIT), * ? Liderovice (část obce Chotoviny) u Tábora, † 21. 5. 1458 Sárospatak (Blatenský Potok, Maďarsko), bratřický válečník

Pocházel ze zemanského rodu z tvrze Liderovice na Táborsku. Do Uher (na Slovensko) přišel kolem 1440 s žoldnéřským vojskem Jana Jiskry z Brandýsa, tvořeným převážně bývalými husitskými bojovníky, aby v boji o nástupnictví na uherský trůn hájilo zájmy krále Ladislava Pohrobka. Patrně už od počátků působení na Slovensku zastával A. nižší velitelské funkce. Před 1451 se s Jiskrou rozešel a postavil se do čela vojenských skupin bratříků, složených z husitských válečníků, k nimž se ve větším počtu přidávali i místní, zvláště slovenští poddaní a drobní zemané. Bratříci stavěli opevněná ležení nazývaná po husitském vzoru tábory a ovládli hlavně na východním a středním Slovensku řadu hradů. Od 1453 byl A. nejvyšším kapitánem tábora na Zelené hoře u Hrabušic a pánem hradu Plaveč. Pod jeho vedením dosáhlo bratřické hnutí největšího rozmachu (podle odhadu až 20 000 účastníků) a po dočasném odchodu Jiskry ze Slovenska (koncem 1452) se k němu připojili i někteří velitelé Jiskrových hradů. K roku 1458 ovládali bratříci na 36 polních táborů a hradních pevností, odkud vedli z větší části živelný boj proti uherským pánům, patriciátu a církvi. I protivníci považovali A. za politicky nadaného, vojensky odvážného a udatného. Vojenskou silou a politickou obratností dlouho čelil uherským magnátům, ale po návratu Jiskry z Brandýsa (1455) pacifikoval bratřické hnutí. V nástupnických sporech po smrti Ladislava Pohrobka 1457 se sice postavil na stranu Hunyadyovců, ale nově zvolený uherský král Matyáš Hunyady-Korvín zahájil rozhodné tažení proti bratříkům. 21. 5. 1458 v bitce s královskými žoldnéři u Sárospataku A. padl. Po jeho smrti se bratřické hnutí, jež navenek spojoval, rozdrobilo a postupně upadlo.

L: J. Mišík, Husiti na Slovensku, 1928, s. 231n., 263n.; V. Chaloupecký, Středověké listy ze Slovenska, 1937; J. Špirko, Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša, 1937, passim; R. Cikhart, P. A. v Chaloupeckého dokumentech Bratrstva, in: JSH 11, 1938, s. 32n.; R. Urbánek, K historii doby Jiskrovy na Slovensku a ve východní Moravě, in: Věstník KČSN. Třída pro filosofii, historii, filologii, 1939, č. 2; Dejiny Slovenska 1, 1961, s. 217n.; Dejiny Slovenska 1, 1986, s. 407n.; SBS 1, s. 87 (kde další literatura); BLS 1, s. 125.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


redakce