BÖHM Josef 21.8.1907-19.8.1993

Z Personal
Josef BÖHM
Narození 21.8.1907
Místo narození Opava
Úmrtí 19.8.1993
Místo úmrtí Praha
Povolání 13- Geodet nebo kartograf
2- Fyzik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 15

BÖHM, Josef, * 21. 8. 1907 Opava, † 19. 8. 1993 Praha, geodet, pedagog

Narodil se jako syn poštovního úředníka, v rodišti absolvoval reálné gymnázium. Vystudoval zeměměřictví na pražské technice (ing. 1929), poté působil ve státní geodetické službě ve Frývaldově (nyní Jeseník, 1929–32), Opavě (1932–37) a v Ústřední triangulační kanceláři v Praze, kam byl povolán z iniciativy Josefa Křováka s úkolem vybudovat nové oddělení nivelace. Disertaci na téma obrazu geodetické křivky v konformním zobrazení obhájil 1935. Po 2. světové válce nastoupil B. vysokoškolskou kariéru: 1946–51 byl profesorem na Vysoké škole technické v Brně, po jejím zrušení přešel na osobní žádost gen. B. Lomského, pozdějšího ministra, na Vojenskou technickou akademii tamtéž (1951–53), od 1953 až do odchodu do důchodu (1973) přednášel na pražském ČVUT; 1953–59 byl děkanem jeho fakulty zeměměřictví. 1955 obhájil hodnost DrSc. Při nástupu normalizace byl 1971 zbaven všech vědeckých funkcí a krátce nato penzionován.

Zabýval se vyšší geodézií, zejména jejími vztahy s matematikou, a matematickou kartografií; podílel se např. také na vytvoření etalonu pro geodetická měření – srovnávací geodetické základny v pražské oboře Hvězda (1942–43). Vedle toho vynikl i jako horolezec, vystoupil mj. na Kazbek a Mt. Blanc, byl rovněž vynikajícím plavcem a orientačním běžcem.

D: Vyrovnávací počet, 1948 a další vydání; Matematická kartografie I–II, 1950–51; Přesná nivelace, 1955; Úvod do vyšší geodesie, 1955; Metoda nejmenších čtverců: Systematické chyby a funkční závislosti, 1959; Geometrická nivelace (spoluautor J. Svoboda), 1960; Vyšší geodezie (spoluator), 1979 a další vydání.

L: ČBS, s. 56; Tomeš 1, s. 113n.; V. Radouch, Prof. Ing. dr. J. B., DrSc., in: Geodetický a kartografický obzor 43/85, 1997, s. 152.

Jiří Martínek