BŘEŇ Matěj ?1750-?1820

Z Personal
Matěj BŘEŇ
Narození kolem poloviny 18. století
Místo narození Široký Důl u Poličky
Úmrtí po 1820
Povolání 50- Náboženský publicista
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 244

BŘEŇ, Matěj, * kolem poloviny 18. století Široký Důl u Poličky, † po 1820 ?, evangelický písmák, hudebník, autor duchovních písní a modliteb

Byl zván též Matějíček. Pocházel ze starousedlické rodiny, snad s nekatolickou tradicí. Bydlel v obci Široký Důl v domku čp. 75, který náležel panství litomyšlskému (druhá strana obce, dělené potokem na dva různé správní celky, patřila pod správcovství Poličky). V duchu lidového výkladu tolerančního patentu se B. nejen sám stal českým bratrem, ale začal místní děti (rychtářovy i sedláků), které by jinak musely chodit do hodinu vzdálené farní školy v Sebranicích, vyučovat doma. 5. 4. 1809 byl udán dopisem sebranického faráře Hynka Tichého, že děti obrací na helvétskou víru. 24. 5. 1809 nařídil listem vrchní Dolanský ze zámku v Litomyšli rychtáři v Širokém Dolu, aby B. zajal a přivedl v poutech na zámek s odůvodněním, že B. byl již dvakrát osobně předvolán, ale nedostavil se. Další osudy B. nejsou známy. Některé prameny udávají, že byl v litomyšlském zámku vězněn. B. kauza podnítila jednání o zřízení školy v Širokém Dole (zda se tohoto jednání B. účastnil, známo není): 1810 vybídl sebranický farář širokodolského rychtáře, aby se spolu se svými občany přičinil o zřízení školy, k němuž došlo až 1858.

S B. jménem jsou spojeny dva kancionály a dva sborníky modliteb. Jedná se o citlivě sestavené soubory vlastních i cizích textů, rukopisy jsou navíc zdobeny dovedně provedenými iniciálami. B. dílo bývá vysoce hodnoceno mezi pracemi lidových umělců zejména pro autorovo poetické cítění a slohovou propracovanost skladeb.

D: Vypsané některé písničky, kteréž se můžou každého času užívati, 1782; W. N. T. S. Tento kancionálek jest vypsaný a vybraný ze všelijakých písniček, 1800; W. N. T. S. Tyto modlitby jsou vybrány a vypsány z rozličných modliteb k chvále Nejsv. Trojice, 1810; Pokojíček duchovní: líbezně kvetoucí v zahradě milostí boží (modlitby pro ženy), 1818.

L: K. Adámek, Památky evangelíků ve východních Čechách, in: ČL 1895, s. 488n.; J. B. Čapek, M. B., in: Československá literatura toleranční 1, 1933, passim; LČL 1, s. 314.

P: Biografický archiv ÚČL Praha.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Kateřina Valentová, Marcella Husová