BAAR Hugo 3.3.1873-18.6.1912

Z Personal
Hugo BAAR
Narození 3.3.1873
Místo narození Nový Jičín
Úmrtí 18.6.1912
Místo úmrtí Mnichov (Německo)
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 154

BAAR, Hugo, * 3. 3. 1873 Nový Jičín, † 18. 6. 1912 Mnichov (Německo), malíř

Základy malířského umění získal na Škole uměleckých řemesel ve Vídni v ateliéru Rudolfa Ribarze a na AVU v Mnichově u H. Kniera. Uměleckou dráhu zahájil 1903 ve Vídni. Od počátku své výtvarné činnosti se věnoval zejména krajinomalbě. Účastnil se výstavy vídeňského výtvarného spolku Hagenbund, 1904 vystavoval v Olomouci. Po návratu do rodného města se sblížil s malířem Bohumírem Jaroňkem a jeho prostřednictvím začal spolupracovat se Spolkem výtvarných umělců moravských (SVUM). V jeho tvorbě se od té doby často objevovaly motivy z moravského a slezského prostředí. 1907 vystavoval v Hodoníně, obesílal rovněž výstavy spolku Mährischer Kunstverein v Brně. Tehdy dozrál jeho malířský projev, v němž syntetizoval vlivy severoněmeckých secesních krajinářů, vídeňského secesního malíře Gustava Klimta i působení kolegů a přátel ze SVUM. B. se tak zařadil do širokého proudu středoevropských secesionistů.

D: Večerní nálada, 1903; Dřevěný kostel z Kravařska, 1904; Krajina z Beskyd, 1907; Souborná posmrtná výstava, 1927, Nový Jičín.

L: Toman 1, s. 30; NEČVU 1, s. 43; ÖBL 1, s. 40; BL 1, s. 36; E. Trnková, H. B. obrazy (kat. výst.), 1927; J. Kačer – J. Sedlářová, Moravské malířství 2. poloviny 19. století (kat. výst.), 1981; J. Sedlářová – J. Kačer, Výtvarné umění Moravy 1880–1920 (kat. výst.), 1994.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Tomáš Sekyrka