BABIČKA Josef 29.12.1905-22.1.1975

Z Personal
Josef BABIČKA
Narození 29.12.1905
Místo narození Lety u Prahy
Úmrtí 22.1.1975
Místo úmrtí Praha
Povolání 6- Botanik
7- Zoolog
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 160

BABIČKA, Josef, * 29. 12. 1905 Lety u Prahy, † 22. 1. 1975 Praha, botanik, rostlinný fyziolog, bakteriolog, pedagog

Studoval na reálném gymnáziu v Berouně. Po maturitě 1925 si zapsal přírodopis a chemii na Přírodovědecké fakultě UK. 1929 tam získal doktorát a začal pracovat jako asistent prof. Bohumila Němce. 1936 se na téže fakultě habilitoval z fyziologie rostlin a mikrobiologie. Tyto obory a biochemie pak tvořily základní zaměření jeho vědecké činnosti. Od 1928 začal publikovat a ve svých prvních studiích upozornil na přítomnost některých vzácných prvků v buňkách mořských řas. Z podnětu prof. Silvestra Práta a ve spolupráci s akademikem Jaroslavem Heyrovským se zabýval aplikací polarografické metody pro stanovení bílkovin a těžkých prvků u mikrobů a rostlin. Významně se podílel na výzkumu B. Němce, který byl orientován na zjišťování zlata a jeho ukládání v rostlinných tkáních. Studoval význam stopových prvků ve výživě rostlin a jako jeden z prvních řešil u nás otázku stimulátorů rostlinného růstu. V oblasti mikrobiologie sledoval individuální přijímání kovů mikroorganismy a vliv železa, niklu a kobaltu na jejich fyziologický stav, věnoval se studiu biochemických vlastností stafylokoků, výskytu mikroflóry v různém prostředí a desinfekčním látkám. 1937 absolvoval delší vědeckou stáž ve vědeckých ústavech AV SSSR. Po uzavření vysokých škol 1939 odešel do Státního zdravotního ústavu, v jehož biologické sekci pro drogy pracoval do 1945, kdy přešel na Přírodovědeckou fakultu MU v Brně. Tam byl jmenován řádným profesorem. 1949 se vrátil do Prahy a stal se vědeckým pracovníkem Zkušebního ústavu ministerstva potravinářského průmyslu. Později přešel do Ústavu vědecko-technických informací ministerstva zemědělství a lesního hospodářství. 1970–74 pracoval ve funkci náměstka ředitele a vedoucího oddělení obecné mikrobiologie v Mikrobiologickém ústavu ČSAV. Působil také v několika zájmových organizacích: 1931 se stal zakládajícím členem Klubu přírodovědeckého v Praze, 1940 mimořádným členem KČSN, byl činný v Československé botanické společnosti. Dosáhl vědecké hodnosti DrSc.

D: bibliografie B. prací: V. Zalabák, Prof. Dr. J. B. – 60. let, in: Preslia 38, 1966, s. 420n.; Mikrobi mezi námi, 1941; Ústavy Přírodovědecké fakulty UK za německé okupace, in: Biologické listy 27, 1946, s. 7n.; Mikrobiologické metody v potravinářském průmyslu, 1955.

L: V. Zalabák, c. d., s. 420n.; J. Janeček – J. Rokos, Vesmír 54, 1975, s. 251; Tomeš 1, s. 35n.; L. Skala, Naši předchůdci… 1, s. 15; J. Janko, Vědy o životě v českých zemích 1750–1950, 1997, s. 542.

Jan Janko, Zdeněk Koleška