BACHMAYER Johann ?1770-?1837

Z Personal
Johann BACHMAYER
Narození kolem 1770
Místo narození Cheb
Úmrtí ?1837
Místo úmrtí Cheb
Povolání 33- Odborník textilního nebo oděvního průmyslu
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 176

BACHMAYER, Johann (též PACHMAYER) * kolem 1770 Cheb?, † ? 1837 Cheb?, průmyslový podnikatel v textilnictví

Počátky jeho podnikatelské činnosti jsou známy zhruba od 1803, kdy vlastnil v Chebu továrnu na výrobu mušelínu, barveného a potiskovaného bavlněného zboží a šátků. 1816 vybudoval přádelnu bavlny ve Slapanech u Chebu, kde pracovalo od počátku 60 spřádacích strojů (mulle). 1837 podnik převzali patrně jeho společníci Wilhelm Diehl, Gottlieb Bayer a Johann Jakob Roeder, ale vedli jej nadále pod zavedenou firmou Bachmayer & Co. Ve 30.–40. letech byla tato přádelna třetí největší v Čechách.

L: BL 1, s. 39n.; Schematismus für das Königreich Böhmen auf das Jahr 1809, 1866 (a v dalších ročnících); Die Baumwollindustrie des Elbogner Kreises in Journal d. österr. Lloyd 1845, Nr. 96–97; J. Slokar, Geschichte der österreichischen Industrie und ihrer Förderung unter Kaiser Franz I., 1914, passim; G. Otruba, Anfänge und Verbreitung der böhmischen Manufakturen bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts (1820), in: Bohemia 6, 1965, s. 230n.; G. Otruba – R. Kropf, Bergbau und Industrie Böhmens in der Epoche der Frühindustrialisierung (1820–1848), in: Bohemia 12, 1971, s. 53n.

P: Archiv der Stadt und des Landes Wien. Akten Merkantilgericht.

Jitka Lněničková