BACH Theodor 17.11.1858-18.1.1938

Z Personal
Theodor BACH
Narození 17.11.1858
Místo narození Vídeň (Rakousko)
Úmrtí 18.1.1938
Místo úmrtí Praha
Povolání 74- Architekt
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 173
Trvalý odkaz http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php?curid=39906

BACH, Theodor, * 17. 11. 1858 Vídeň (Rakousko), † 18. 1. 1938 Praha, inženýr, architekt, pedagog

Po absolvování reálky v Esslingen a ve Vídni navštěvoval vídeňskou vysokou školu technickou, 1882 se stal civilním inženýrem pro architekturu a pozemní stavitelství. Na škole zůstal do 1884 jako asistent na odboru pozemních staveb u prof. M. Wapplera. Zároveň pracoval v ateliéru vídeňských stavitelů Thenera a Königa. Později se osamostatnil. Převážně z tohoto období pochází okolo stovky jeho návrhů domů a bytů nejen ve Vídni, ale i v dalších rakouských městech. 1909 byl jmenován řádným profesorem pozemního stavitelství na Německé vysoké škole technické v Praze. Přednášel na II. odboru – architektura a pozemní stavitelství. Specializoval se na architekturu, kterou chápal jako nejvýraznější projev kultury národa. Zaměřil se na problematiku stavby měst, zejména z hlediska zdravotních podmínek bydlení. Zasazoval se o zcela novou organizaci vznikajících měst s důrazem na potřebu duchovní kultury, tělovýchovy, sportu a na sanitární stavebnictví. Zabýval se dějinami umění a estetikou, velké úsilí věnoval výzkumu selského stavebnictví. Podnikl řadu studijních cest po celé Evropě, především do Německa, Itálie, Holandska a Haliče. Spolupracoval s redakcemi mnoha domácích i zahraničních časopisů. Jeho pedagogická činnost byla velmi dobře hodnocena, několikrát byl zvolen děkanem odboru a ve školním roce 1912/13 rektorem. 1931 byl jmenován na odboru architektury a pozemního stavitelství profesorem-poradcem. Byl řádným členem Akademie pro stavbu měst a osídlování v Berlíně a Drážďanech a dopisujícím členem četných odborných korporací. Za celoživotní práci byl jmenován čestným doktorem Německé vysoké školy technické v Brně a čestným členem Státní akademie výtvarného umění ve Vídni. Získal mnohá ocenění za originální návrhy domů a bytů ve Vídni, Berlíně i v Praze a 1935 byl jmenován čestným místopředsedou Mezinárodního kongresu pro bytovou péči v Praze.

D: Die Bedeutung der Bauordnungen und des Bauwesens für die Wohnungsfrage, Wien 1910; Schulgesundheitslehre. Das Schulhaus und das Unterrichtswesen von hygienischen Standpunkte für Ärzte, Lehrer, Verwaltungsbeamte und Architekten bearb. von H(ermann) Eulenberg und –, 2. umgearb. Aufl ., Berlin 1900.

L: OSND 1/1, s. 396; BL 1, s. 37; MSA 93/1988, s. 6; Společenský adresář československý, 1930–1931; Kulturní adresář ČSR, A. Dolenský (ed.), 1934; Birk, s. 94; B. Mansfeld, Průvodce světem techniky, 1938, s. 98; J. Boehm- -Pilsen, Die deutsche technische Hochschule in Prag, München 1991, s. 244n.; Programm der k. k. deutschen technischen Hochschule in Prag für das Studienjahr 1909/10–1912/13, 1931/32, Prag 1909–1912, 1931; https://cs.wikipedia.org/wiki/Theodor_Bach.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiřina Masnerová, Vladislava Valchářová