BAILDON John 11.12.1772-7.8.1846

Z Personal
John BAILDON
Narození 11.12.1772
Místo narození Larbert (Velká Británie)
Úmrtí 7.8.1846
Místo úmrtí Gliwice (Polsko)
Povolání 27- Hutník nebo metalurg
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 180

BAILDON, John (též BELTON), * 11. 12. 1772 Larbert (Velká Británie), † 7. 8. 1846 Gliwice (Polsko), hutnický a strojírenský odborník, podnikatel

Pocházel ze staré zámožné skotské rodiny. Otec William B. působil v hutích v Carron u Larbertu ve středním Skotsku. B. získal vzdělání v mechanice a hydraulice, od otce pak utajované znalosti o výrobě železa. 1793 byl pozván ředitelem vrchního báňského úřadu ve Vratislavi Friedrichem Wilhelmem von Redenem jako technický poradce do Pruska. Zkonstruoval první litinový most u Strzegomi u Vratislavi, 1796 vybudoval v Gliwicích první koksovou vysokou pec na evropském kontinentě, 1798 uvedl do provozu první parní stroj v Horním Slezsku u Katovic v dąbrowském uhelném revíru, 1800 parní stroj v královské porcelánce v Berlíně. 1802 založil státní huť na železo Königshütte u Zabrze. Zakládal hutě na zinek, pudlovny, válcovny plechu aj. Stal se spolumajitelem několika podniků, zbohatl, zakládal vlastní uhelné doly a hutě. Získal také statky v Horním Slezsku. V polovině 90. let 18. století se seznámil s moravským železářským podnikatelem Janem Václavem Homoláčem. Vedle aktivit v Prusku začal spolu s mladším bratrem Williamem pracovat a investovat i na území habsburské monarchie na Moravě. 1802 vstoupil do Homoláčových služeb jako poradce v železárně ve Frýdlantu nad Ostravicí, s podílem na zisku. 1807–08 jednal neúspěšně o podobné funkci s hrabětem Karlem Josefem Salm-Reifferscheidtem, majitelem železárny v Blansku. Jako první, před Franzem Xaverem Rieplem, poznal význam nalezišť koksovatelného uhlí na Ostravsku pro lokalizaci hutí. 1809 se pokusil v blízkosti výchozů uhelných slojí u Ostravy založit pudlovnu a válcovnu plechu, pro překážky ze strany moravské zemské správy od projektu upustil. 1814 zkonstruoval první parní stroj na Moravě pro továrníka Christiana Wünsche v Brně. 1828 založil s příbuzným bratra Williama Vilémem Homoláčem a dalšími společníky pudlovnu a válcovnu u Katovic. Do konce života působil v pruském Slezsku, zde zemřel a byl pochován na hutnickém hřbitově v Gliwicích. B. patřil ke skupině anglických a skotských odborníků, kteří na přelomu 18. a 19. století zaváděli na evropském kontinentě technické vymoženosti anglické průmyslové revoluce. Významně se zasloužil o rozvoj průmyslu na Moravě a v tehdejším Prusku.

L: Bílková 7, s. 476n.; Studie z dějin hornictví, 27, 1998, s. 16 n.; Slezsko 1, s. 16n.; Myška, s. 24.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavel Vlašímský