BAJER Miroslav 24.7.1924-30.5.1979

Z Personal
Miroslav BAJER
Narození 24.7.1924
Místo narození Příbor u Nového Jičína
Úmrtí 30.5.1979
Místo úmrtí Ostrava
Povolání

2- Fyzik

61- Pedagog

BAJER, Miroslav, * 24. 7. 1924 Příbor u Nového Jičína, † 30. 5. 1979 Ostrava, fyzik, báňský odborník, pedagog

Po skončení střední školy v Příboře studoval na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, kde 1952 obhájil doktorskou disertační práci. 1950–52 byl asistentem na katedře fyziky techniky v Brně. 1952 se stal profesorem na katedře fyziky Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě (VŠB), 1973–79 byl vedoucím katedry. 1973–76 zastával funkci děkana fakulty, 1976–79 prorektora VŠB pro vědu a výzkum. 1967 dosáhl titulu doktora technických věd (DrSc.). Zabýval se větráním hlubinným uhelných dolů, zejména v ostravsko-karvinském revíru, hlubokých povrchových dolů na Mostecku, výbušností hořlavých plynů, modelováním termodynamických procesů při větrání dolů, bezpečností hornické práce. Vynalezl analyzátor výbušných plynových směsí. Byl členem Jednoty československých matematiků a fyziků, vynikajícím pedagogem a popularizátorem vědeckých poznatků.

D: Inertizace ovzduší v uhelných dolech s výskytem metanu, 1963; Termodynamika důlního větrání, 1975.

L: Uhlí, 27, 1979, č. 9, s. 430n.

Pavel Vlašímský