BAK rodina židovských knihtiskařů

Z Personal
BAK rodina židovských knihtiskařů
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf

BAK (též PAK), rodina židovských knihtiskařů

Nejstarší členové rodu byli doloženi v italských Benátkách, odkud se v 16. století přestěhovali do Prahy. Původ jejich jména je nejasný, podle některých badatelů se jedná o iniciály hebrejského výrazu Bnej kedošim, tzn. „potomci mučedníků.“ První známý člen této rodiny Geršon žil pravděpodobně na počátku 16. století v Itálii, kde se zabýval tiskařskou činností. Jak lze usuzovat ze zachovaných tisků, i jeho syn Jaakov, který později založil pražskou bakovskou knihtiskárnu, pracoval zpočátku jako tiskař u Francisca delle Donne ve Veroně a u Daniela Zanettiho v Benátkách. Podílel se mimo jiné na vydání spisu Tiferet Jisrael (Nádhera Izraele) od rabi Jehudy Livy ben Becalela (pražského Maharala). Tyto styky ho přivedly do Prahy, kde Jaakov ben Geršon působil prokazatelně od roku 1605 až do své smrti roku 1618 jako samostatný tiskař a vydavatel. Jaakov ben Geršon měl tři syny: Josefa, Jehudu a Mošeho (Mojžíše). Z nich první dva pokračovali v jeho činnosti a 1623 založili novou tiskařskou dílnu, nazvanou Synové Jaakova, z níž vyšly, přes potíže, které sebou nesla třicetiletá válka a následné pronásledování Židů v letech 1648/49 a 1656, četné tisky. Kolem 1660 opustil Josef tiskařskou živnost a vedení tiskárny převzal jeho bratr Jehuda. 1669 byla tiskárna uzavřena z důvodů křivého udání. Jehuda zemřel 1671 a o dva roky později získali jeho dva synové Jaakov a Josef povolení k obnovení činnosti knihtiskařské živnosti, avšak s tím, že pro každou vydávanou knihu museli mít zvláštní povolení. Jaakov pracoval jako tiskař již 1648 v polském Lublinu. 1697 převzal bakovskou knihtiskárnu Moše ben Jaakov ben Jehuda společně se svým bratrancem Jisraelem ben Josefem ben Jehudou Bakem a po nich synové Mošeho a jeho bratr Jom Tov Lipman. 1784 došlo ke spojení bakovské knihtiskárny s pražskou tiskárnou rodiny Gersonidů-Katzů, a tím zanikla jako samostatná rodinná dílna.

L: M. Steinschneider, Catalogus Librorum Hebreorum in Bibliotheca Bodleiana I–III; L. Zunz, Zur Geschichte und Literatur, Berlin 1845; S. H. Lieben, Der hebräische Buchdruck in Prag im 16. Jahrhundert, in: Die Juden in Prag, 1927; B. Nosek, Katalog ausgewählter hebräischer Drucke Prager Provenienz, II. Teil, Die Buchdruckerei der Familie Bak, in: Judaica Bohemiae XI, 1, s. 29–45, Státní židovské muzeum 1975.

Bedřich Nosek