BALLABENE Carl Anton 1743-24.9.1804

Z Personal
Carl Anton BALLABENE
Narození září/prosinec 1743
Místo narození Frankfurt nad Odrou (Německo)
Úmrtí 24.9.1804
Místo úmrtí Praha
Povolání 38- Obchod, služby, cestovní ruch
20- Finančník nebo pojišťovák
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 200-201

BALLABENE, Carl Anton (Karl Anton), * září/prosinec 1743 Frankfurt nad Odrou (Německo), † 24. 9. 1804 Praha, průmyslový a finanční podnikatel

Po svém příchodu do Prahy 1776 založil obchodní a bankovní dům a asi od 1799 byl jeho spolupodílníkem bratr Peter. Koncem 18. a na počátku 19. století se B. finančně podílel na rozvoji řady průmyslových podniků v Čechách a bankovní dům Ballabenů patřil k prvním, které se angažovaly na úvěrování industriálních podniků, často společně s dalšími obchodními a bankovními domy (např. Friess et Co. Wien). B. se 1787 podílel např. na založení první rafinerie třtinového cukru v českých zemích na Zbraslavi (dnes Praha), 1797–98 na financování obnovy požárem zničené pražské porcelánky, spolu s J. G. Bergerem se zapojil do nákladnického podnikání v textilní výrobě, měl účast na zahraničním obchodu zejména s textilem (Sasko, Rakousko, Španělsko apod.) a mnoha dalších podnicích. Získal titul c. k. dvorního rady a byl přísedícím směnečného a merkantilního soudu. Stal se jedním z hlavních mecenášů Pražské společnosti pro podporu vdov a sirotků (Prager Societät zur Unterstützung der Witwen und Weisen). Po jeho smrti vedl firmu syn Karl, který 1808 založil přádelnu vlny a bavlny v Liberci. Byl dědečkem Karoliny Kleinwächtrové (1819–1893), která se 1840 provdala za skladatele Františka Škroupa.

L: Schematismus für das Königreich Böhmen auf das Jahr 1789, II. Bd., s. 269n.; Schematismus für das Königreich Böhmen auf das Jahr 1799, II. Bd. s. 90n.; Der Biograph. Darstellungen merkwürdigen Menschen der drey letzten Jahrhunderte 4, 1809, in: Nekrolog des 19. Jahrhunderts; Czikan 1, 1835, s. 172; J. Slokar, Geschichte der österreichische Industrie und ihrer Förderung unter Kaiser Franz I. Wien 1914, s. 296 a passim; J. Plavec, František Škroup, 1941, s. 343, 345; V. Urfus, Peněžníci předbřeznové Prahy, in: Pražský sborník historický 1972, s. 108n.; V. Klapka, Rozvoj kapitalistických forem podnikání v Čechách za napoleonských válek, in: Hospodářské dějiny 14, 1986, s. 7n.; Myška, s. 25 (zde další literatura).

Jitka Lněničková