BALZER Jan Jiří st. 6.8.1736-14.11.1799

Z Personal
Jan Jiří BALZER st.
Narození křest 6.8.1736
Místo narození Choustníkovo Hradiště
Úmrtí 14.11.1799
Místo úmrtí Praha
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
88- Umělecký řemeslník
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 206

BALZER, Jan Jiří st. (též BALTZER, PALTZER, Johann Heinrich d. Ae.), * křest 6. 8. 1736 Choustníkovo Hradiště, † 14. 11. 1799 Praha, rytec, vydavatel

Vyučil se u Michaela Heinricha Rentze. Po vyučení navštívil řadu výtvarných akademií v německých zemích a po návratu do Čech se 1758 usadil v Lysé nad Labem, kde si založil mědiryteckou dílnu a 1767 získal měšťanské právo. Již v té době byl činný i v Praze, kam přesídlil 1771. Zaměstnával své mladší bratry Františka (1740–po 1798), Matyáše (1747 až 1791) a Řehoře (1751–1824). Působil také jako nakladatel a vydavatel grafických listů, nejprve na Malé Straně a od 1777 na Starém Městě. 1791 byl jmenován členem Akademie der Bildenden Künstler ve Vídni. Po jeho smrti převzala vedení dílny spolu se syny Janem Karlem (1769–1805) a Antonínem Karlem (1771–1807) jeho vdova. Rukopis B. a jeho dílny se vyvíjel v průběhu desetiletí od lineárních mědirytin až k akvatintě, kterou používal pro reprodukci děl starých mistrů. Zvládal i techniku tzv. křídové manýry. Z rozsáhlé B. práce patří k nejvýznamnějším soubor 228 rytin podle žánrových kreseb Norberta Grunda, které vydal (1775–80) v řadě tematických sérií. Významné místo v jeho tvorbě zaujaly podobizny 90 významných českých a moravských osobností (např. Jan Žižka, Karel Škréta, Václav Hollar apod.), většinou zhotovených podle předloh Wilhelma Kleinhardta (byly vydávány s doprovodnými texty, jež psal zpočátku latinsky Mikuláš Adaukt Voigt a později německy František Martin Pelcl), dále soubory vedut z Krkonoš, z Rakouska a severní Itálie pro Topographie des Böhmischen Königreiches Jaroslava Schallera a také větší kolekce vedut z Prahy, zhotovených podle předloh J. A. Scottiho de Cassano, Josefa Carmine a Leopolda Paukerta. Jiným velkým souborem grafických listů, který ve své době dosáhl značné popularity, byl soubor pohledů na města a pevnosti dobyté na Turcích. B. své rytiny signoval jen zřídka jako „delineator“.

L: Czikan 1835, s. 174; P. Toman, Rodina grafiků Balzerů, in: Hollar 14, 1937, s. 117n.; Toman 1, s. 34n. (zde přehled starší literatury); Thieme – Becker 2, s. 430; BL 1, s. 46; NEU 1, s. 45; EČVU, s. 44; Saur 6, s. 539n. (zde přehled slovníkové literatury).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jitka Lněničková