BARCHÁNEK Václav 24.4.1893-4.4.1958

Z Personal
Václav BARCHÁNEK
Narození 24.4.1893
Místo narození Mezouň u Berouna
Úmrtí 4.4.1958
Místo úmrtí Žebrák
Povolání 23- Lesník nebo myslivec
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 218

BARCHÁNEK, Václav, * 24. 4. 1893 Mezouň u Berouna, † 4. 4. 1958 Žebrák, lesník, odborný spisovatel

Pocházel z rodiny rolníka. Základní vzdělání získal ve Vysokém Újezdě a v Tachlovicích. Revírnickou školu studoval v Písku (1909–11). Po krátkém působení v Dolním Rakousku se vrátil do Čech. Ve šternberských službách prošel od 1913 všemi služebními hodnostmi od lesního adjunkta až po vrchního lesního radu na velkostatcích Český Šternberk a v Radnicích u Plzně. 1918 se oženil s Annou Hospodskou z Radnic. Na odpočinku žil v Žebráku. Jako významný lesnický publicista a historický badatel se zabýval také pramenným studiem v archivech velkostatků Český Šternberk, Březina u Radnic a Zbiroh a měst Radnic a Žebráku. Počet B. odborných prací přesahuje 1 500. Psal pod svým jménem, pseudonymy V. Březný, Bohuslav Sylvius nebo šiframi (V. B., B., -k, -ek, V. -ek a –nek-), a to hlavně do časopisů Lesnická práce, Československý les, Československý háj, Stráž myslivosti, Česká myslivost, Český lid, Pod Blaníkem, Podbrdsko, Rokycansko, Kralovicko a Posázaví a do denního tisku. Vedle práce o myslivosti publikoval řadu zdařilých článků z oblasti pěstování lesa a cizokrajných dřevin, věnoval se i jihoslovanskému lesnictví. Procestoval Evropu, severní Afriku a Turecko. Působil také jako okresní lesní technik na Vlašimsku, stal se spoluzakladatelem a předsedou Mysliveckého spolku v Radnicích, členem výboru Lesnického a mysliveckého muzea, byl řádným členem ČAZ a pracoval v Československé rodopisné společnosti, Ústřední jednotě československého lesnictva a v Čes koslovenské matici lesnické. Za německé okupace poskytoval ve své myslivně ve Skřeži u Radnic útočiště odbojovým pracovníkům a byl vězněn. 1946 obdržel medaili Za zásluhy druhého stupně a diplom prezidenta republiky v uznání vynikajících vojenských činů mimo boj.

L: KSN 1, s. 425; Padesátiny lesmistra V. B., in: Česká myslivost, 48, 1943, č. 4, s. 48; Lesmistr V. B. padesátníkem, in: Les, 23, 1943, č. 8, s. 160n.; Československý les, 26, 1946, s. 200; J. Nožička, Přehled vývoje našich lesů, 1957, s. 11n.; G. Hofmann, Památce V. B., in: Informace a pokyny pro archivy Pražského kraje, 1958, č. 6–7, s. 39n.; V. B. 24. IV. 1893–4. IV. 1958, in: Sborník ČSAZV. Historie a musejnictví. Časopis pro dějiny zemědělství a lesnictví, 3 (31), 1958, s. 331; O. Kokeš, Vzpomeňme V. B., in: Minulostí Západočeského kraje 7, 1970, s. 401n.; L. Pánková – J. Pánek, red. E. Procházková, Historicko-vlastivědná bibliografie okresu Benešov, 1–4, 1980, s. 1059n. (rejstřík).

P: SOA Praha – matrika narození římsko-katolického farního úřadu Tachlovice pro obec Mezouň 1884–1920, inv. č. 19, s. 23; SOkA Beroun – obecná škola Vysoký Újezd; Národní zemědělské muzeum Praha.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Gustav Novotný