BARTLÍK Bernard 13.2.1646-20.7.1716

Z Personal
Bernard BARTLÍK
Narození 13.2.1646
Místo narození Strážnice u Veselí nad Moravou
Úmrtí 20.7.1716
Místo úmrtí Lipník nad Bečvou
Povolání 53- Historik
49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 232

BARTLÍK, Bernard (též BARTLICIUS, BARTLÍČEK, PARTLÍČEK, BARTHESIUS, BARTLESMANN; Bernardus a S. Philippo Nerio), * 13. 2. 1646 Strážnice u Veselí nad Moravou, † 20. 7. 1716 Lipník nad Bečvou, římskokatolický kněz, historik

Studoval pravděpodobně na piaristickém gymnáziu ve Strážnici. Do řádu vstoupil v Lipníku nad Bečvou 5. 11. 1664 a místo Matěj přijal jméno Bernard. Řádové sliby složil 5. 11. 1666 v piaristické koleji v Hornu (Rakousko). Na kněze byl vysvěcen v Olomouci v jezuitském chrámu P. Marie Sněžné 19. 3. 1671. Učil nejprve na různých piaristických gymnáziích, zejména v Litomyšli. Později působil jako rektor i na některých řádových kolejích: 1686 v Litomyšli, prvním rektorem se stal na nově založených kolejích v Kroměříži (1687) a v Příboře (1694). 1706 zastával funkci provinciála a 1709 rektora koleje v Lipníku. Byl též poradcem olomouckého biskupa Karla II. z Liechtenštejna-Castelcornu v otázkách zakládání piaristických kolejí. 1699 jej provinciální kapitula v Mikulově zvolila zástupcem na jednání generální kapituly v Římě, kde byl 1700 jmenován asistentem generála řádu pro zaalpské provincie. Pořádal tam rovněž centrální archiv řádu a sepsal řádové dějiny s názvem Annales ordinis nostri 1597– 1669, v nichž se zabýval nejen dějinami piaristů v Itálii, ale i v zaalpských oblastech.

D: Chronologia Historica seu Annales Religionis CC. [clericorum] RR. [regularium] PP. [patrum] Matris Dei Scholarum Piarum a prima origine–1597 – usque ad annum–1669. Ed. in Ephemerides Calasanctianae (1923–1958); ed. in Archivum Scholarum Piarum (1997–1981).

L: Diccionario enciclopedico escolapio II., Biografi as escolapias, Salamanca 1983, s. 80; F. A. F. Fischer, Verzeichnis der Piaristen der deutschen und böhmischen Ordenprovinz, München 1985, s. 50; J. Bombera, Bernard Bartlicus (1646–1716). Příspěvek k barokní analistice, in: Jižní Morava 21/ 1985, s. 65n.; M. Zemek, Piaristické dějepisectví v našich zemích se zřetelem k jižní Moravě, in: Kulturně historické styky jižní Moravy. XX. Mikulovské sympozium 16. a 17. října 1990, s. 33n.; M. Zemek – J. Bombera – A. Filip, Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631–1950, Prievidza 1992, s. 4 a passim; V. Bartůšek, Působení piaristů za Alpami od sklonku třicetileté války do roku 1669, in: Návrat k prameňom. Zborník štúdií k 350. výročiu príchodu piaristov na Slovensko, Prievidza 1992, pozn. 1, s. 45.

Václav Bartůšek