BASCH Antonín 5.6.1896-18.3.1971

Z Personal
Antonín BASCH
Narození 5.6.1896
Místo narození Havlíčkův Brod
Úmrtí 18.3.1971
Místo úmrtí Washington (USA)
Povolání 19- Ekonom nebo statistik
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 264-265

BASCH, Antonín, * 5. 6. 1896 Havlíčkův Brod, † 18. 3. 1971 Washington (USA), národohospodář

Byl významným československým ekonomem a ve třicátých letech se zařadil mezi nejdůležitější československé průmyslníky. Studoval práva na Právnické fakultě UK v Praze, hospodářství a politické vědy na univerzitách ve Vídni a v Berlíně. 1919–20 působil jako úředník na nově budovaném československém ministerstvu obchodu, průmyslu a živností, poté 1920–22 pracoval na československém vyslanectví v Berlíně. 1923 dosáhl hodnosti docenta a stal se tajemníkem Ústředny obchodních a živnostenských komor. Díky této funkci získal cenné styky v hospodářských kruzích a praktické znalosti o sféře podnikání. 1926 byl jmenován ředitelem studijního oddělení Národní banky československé. Zároveň přednášel národní hospodářství na Právnické fakultě UK. Byl jedním ze zakladatelů významné ekonomické revue Hospodářská politika a autorem četných příspěvků v ní uveřejněných, napsal několik vědeckých publikací z oblasti měnové politiky a peněžnictví. Jeho mimořádné manažerské schopnosti postřehl tehdejší ředitel Živnostenské banky a předseda správní rady Spolku pro chemickou a hutní výrobu Jaroslav Preiss a prosadil ho 1934 do funkce generálního ředitele tohoto největšího československého chemického podniku. Za B. vedení se Spolek úspěšně rozvíjel a zařadil se mezi čtyři největší středoevropské chemické koncerny. B. byl zvolen místopředsedou Sdružení československého chemického průmyslu a zasedal ve správních radách několika předních československých chemických firem. Na počátku německé okupace 1939 odešel do emigrace a během války působil jako profesor na univerzitě v Chicagu. Podporoval prezidenta Edvarda Beneše i exilovou vládu v Londýně a pracoval pro ně v USA i ve Velké Británii jako ekonomický expert. Jeho analýzy hospodářské situace ve střední Evropě před druhou světovou válkou a vývojových možností po ní jsou obsaženy v publikaci The Danube Basin and the German Economic Sphere. Po druhé světové válce se stal poradcem OSN pro průmyslový rozvoj a spolupracoval se Světovou bankou. Dále přednášel na severoamerických vysokých školách a napsal několik publikací o československém hospodářství a evropských kapitálových trzích. Patřil mezi nevelkou skupinu československých ekonomů, kteří dosáhli mezinárodního uznání.

D: Teorie inflace, 1922; Rakousko a jeho hospodářská existence (spolu s J. Dvořáčkem), 1925; Cena zlata, hospodářská stabilita a postavení cedulových bank, 1928; Mezinárodní peněžnictví a finančnictví v letech světové krize, 1932; Československé hospodářství v krizi, 1937; German Economic Conquest of Czechoslovakia, 1941; The Danube Basin and the German Economic Sphere, 1943; Capital Markets of the European Economic Comunity, 1965.

L: MSN 1, s. 408; J. Kolářík, Příruční slovník politický a hospodářský, 1937, s. 108; Tomeš 1, s. 54.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Vlastislav Lacina