BASTL Josef 3.9.1868-20.1.1932

Z Personal
Josef BASTL
Narození 3.9.1868
Místo narození Mníšek pod Brdy
Úmrtí 20.1.1932
Místo úmrtí Praha
Povolání 77- Hudební skladatel
78- Hudební interpret
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 267-268

BASTL, Josef, * 3. 9. 1868 Mníšek pod Brdy, † 20. 1. 1932 Praha, houslista, houslový pedagog, skladatel

Po studiu hry na housle na konzervatoři, kterou absolvoval 1885, a kompozice u Zdeňka Fibicha působil 1888–1901 v orchestru ND v Praze, kam 1899 přišel i jeho bratr Karel. Po rozpadu orchestru ND při stávce 1901 a konfliktu s šéfdirigentem Karlem Kovařovicem B. odešel a založil hudební školu. Zároveň vyučoval hudbě i na reálce v Praze-Holešovicích a na pražském učitelském ústavu. Patřil k nejplodnějším autorům instruktivních skladeb a hudby pro amatéry. 1910 upravil pro housle a klavír Fibichovy sbírky Nálady, dojmy, upomínky, Vánoční zvonky, Tance a pochody, Z českých luhův (směs českých národních písní). Snadné úpravy operní hudby byly opakovaně vydávány až do 1948.

Houslistou a skladatelem byl i jeho bratr Karel B. (1873 až 1918). 1891 se stal prvním houslistou orchestru divadelní arény na Smíchově (studium na konzervatoři ukončil až 1892). 1899 přešel do orchestru ND, 1901 jej i se svým bratrem Josefem B. opustil a stal se členem osamostatněné České filharmonie. Soukromě vyučoval hře na housle. Své četné komorní a klavírní skladby, serenády, tance ad. vydával v nakladatelství Barvitius. Pro ND napsal několik scénických hudeb (mj. ke hře ředitele ND Františka Šuberta Probuzenci). Jeho opery Pobratim (libreto A. Lodr-Úpický, 1902), Zuzana (libreto W. Neumann-Táborský, 1906) a Der Abmarsch (libreto R. Batka, 1911) nebyly provedeny, ale ochotnické soubory hojně hrály operetu Učitelovic Bětuška podle povídky K. V. Raise.

L: Almanach Královského českého zemského a Národního divadla za r. 1890–1901; HS 1, s. 63; Pazdírek, s. 45 (Karel B.); ODS, s. 66 (Karel B.); OSN 28, s. 90 (Josef B.).

Jitka Ludvová