BAUER Miroslav 16.10.1921-18.11.1984

Z Personal
Miroslav BAUER
Narození 16.10.1921
Místo narození Rovečné u Bystřice nad Pernštejnem
Úmrtí 18.11.1984
Místo úmrtí Brno
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik

BAUER, Miroslav, * 16. 10. 1921 Rovečné u Bystřice nad Pernštejnem, † 18. 11. 1984 Brno, elektrotechnik, pedagog

Pocházel z rodiny drobného živnostníka. Bratr Jaroslav B. (1924–1969) byl jazykovědec a vysokoškolský pedagog. Vychodil obecnou školu v rodišti a jednu třídu měšťanské školy v Tuřanech. Po maturitě na Prvním reálném gymnáziu v Brně (1941) vystudoval 3. a 4. ročník Vyšší průmyslové školy elektrotechnické v Brně. Poté od 1943 působil jako technik výroby asynchronních motorů v malém závodě JAS ve Slavkově u Brna. Po druhé světové válce studoval na znovuotevřeném odboru strojního a elektrotechnického inženýrství Vysoké školy technické Dr. Edvarda Beneše v Brně (II. státní zkouška 9. 4. 1949). Již během studia (1948–51) spolupracoval s prof. Ladislavem Cigánkem v Ústavu elektrických strojů a přístrojů. 1951–56 učil na střední průmyslové škole elektrotechnické v Brně. 1952 obhájil na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě doktorskou disertaci o tepelném výpočtu cívek magnetů. V té době napsal s L. Cigánkem středoškolskou učebnici Elektrické stroje a přístroje, která vyšla ve dvou vydáních. 1956–59 působil jako inženýr u prof. Jana Hlávky v Laboratoři průmyslové elektroniky ČSAV a 1960–68 jako vědecký pracovník Ústavu přístrojové techniky ČSAV (obojí v Brně), kde navrhoval především malé elektrické stroje a ze stejného oboru obhájil kandidátskou disertaci v Ústavu pro elektrotechniku ČSAV v Praze (1962). B. se věnoval také měření a modelování magnetických polí v elektronovém mikroskopu, navrhl zejména magnetickou čočku, nesoucí jeho jméno. Zabýval se také geometrickou elektronovou optikou. Přitom externě přednášel na Elektrotechnické fakultě VUT elektrotechniku pro strojní obory a později teoretickou elektrotechniku pro elektrotechnické obory. 1962–64 přednášel jako hostující profesor teoretické elektrotechniky na Technické akademii v Káhiře. 1968 byl jmenován mimořádným profesorem teoretické elektrotechniky a stal se interním učitelem katedry teoretické a experimentální elektrotechniky na Elektrotechnické fakultě VUT v Brně. Řešil zejména otázky magnetických polí pro nukleární magnetickou rezonanci (výzkumný úkol Metody návrhu extrémně homogenních polí). Od 1970 působil jako dlouholetý proděkan pro pedagogickou a výchovnou činnost, člen vědecké rady Elektrotechnické fakulty VUT, subkomise expertů pro základní elektrotechnické studium v komisi Ministerstva školství ČSR a podílel se na tvorbě osnov pro elektrotechnické předměty, pracoval i jako tajemník krajského výboru Elektrotechnické společnosti české v Brně a jejího ústředního výboru, člen předsednictva krajské rady VTS v Brně, redakční rady publikací VUT a Elektrotechnického časopisu SAV. Obdržel stříbrnou a bronzovou medaili VUT. 1970 byl hlavním organizátorem celostátního elektrotechnického sjezdu ve Zlíně.

D: výzkumné a závěrečné zprávy brněnského Ústavu přístrojové techniky ČSAV: Magnetický obvod univerzálního motorku při střídavé magnetizaci, 1961; Výpočet dráhy elektronu v magnetické čočce elektronového mikroskopu na samočinném počítači, 1962; Odporové sítě pro modelování elektrických a magnetických polí, 1966; skripta VUT: Teoretická elektrotechnika I, 1971; Základy elektrotechniky, 1978; Teorie obvodů, 1979 (spoluautor); články: Kolísání magnetického toku v elektrickém stroji s vyniklými póly při otáčení rotoru, in: Elektrotechnický obzor 51, 1962, č. 8; Magnetické napětí pro statorové jho univerzálního motorku, in: tamtéž 55, 1966, č. 9; Magnetické pole v objektivu elektronového mikroskopu při nasycení pólových nástavců, 1967; Některé poznatky z řešení polí v magnetické čočce elektronového mikroskopu, in: Slaboproudý obzor 29, 1968; Výpočet magnetického obvodu univerzálního motorku řešením výsledného magnetického pole, in: Sborník VUT v Brně, 1970, č. 1–4.

L: D. Mayer, Prof. dr. ing. M. B., CSc., šesťdesiatročný, in: Elektrotechnický časopis 33, 1982, č. 2, s. 181.

P: Archiv VUT Brno, fond Osobní spisy zaměstnanců, kart. B 14.

Zdeněk Mihula, Zdeněk Bauer