BAYER Anton 18.8.1768-11.5.1833

Z Personal
Anton BAYER
Narození 18.8.1768
Místo narození Jedličná (č. o. Polevsko u Nového Boru)
Úmrtí 11.5.1833
Místo úmrtí Praha
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 297

BAYER, Anton (též BEYER, Antonín), * 18. 8. 1768 Jedličná (č. o. Polevsko u Nového Boru), † 11. 5. 1833 Praha, malíř miniatur a portrétista

Pražskou výtvarnou akademii navštěvoval 1801 a v témže roce se na Starém Městě oženil s Carolinou Wolfovou (?1777–1832). Měl s ní dvě dcery Annu (1801–?) a Karolinu (1803–?). V Praze byl činný patrně do 1808. Poté pracoval často na mnoha místech habsburské monarchie. Mimo různá šlechtická sídla působil 1821–23 v Pešti a kolem 1825 ve Vídni. 1825–32 vystavoval pravidelně na pražských uměleckých výstavách své portréty. V době manželčiny smrti bydlel opět v Praze, kde také o rok později zemřel.

B. se věnoval zejména portrétní miniatuře, řada portrétů jsou kvaše na slonovině, ale maloval i velké portrétní oleje. Jeho tvorba v miniatuře navazovala zpočátku na českou rokokovou tradici, o čemž svědčí např. červené tóny pleti a průsvitné modravé stínování. Ve druhém desetiletí 19. století se v B. práci uplatňovaly stále více vlivy nových trendů evropské miniatury zprostředkované v Rakousku často vídeňskými malíři, zejména Moritzem Michaelem Daffingerem. V mladších portrétních miniaturách se objevují spíše průsvitnější polotóny a měkčí práce se světlem. Dílo B. je zastoupeno v mnoha galeriích, větší soubory vlastní NG a Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, řada portrétů je v zámeckých sbírkách. Z českých šlechtických rodů pracoval nejčastěji pro rodiny Thun-Hohensteinů, Ledebur-Wichelnů a Nostitz-Rienecků. K vynikajícím portrétům patří např. skupinová podobizna dětí hraběte Franze Thun-Hohensteina (1813) umístěná v NG.

L: A. Podlaha, Materiálie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, in: Památky archeologické 18, 1916, s. 160 a 19, 1917, s. 200; F. X. Jiřík, Miniatura a drobný portrét z českých a moravských sbírek, 1930, s. 23n.; Toman 1, s. 45; J. N. Assmann, Portrétní miniatury 17.–19. století, 1996, s. 15n.; Saur 12, s. 665.

Jitka Lněničková