BEATRICE Bourbonská 1316/1318-23.12.1383

Z Personal
BEATRICE Bourbonská
Narození 1316/1318
Úmrtí 23.12.1383
Místo úmrtí Lucemburk (Lucembursko)
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 309

BEATRICE Bourbonská (též BEATRIX), * 1316/1318 ?, † 23. 12. 1383 Lucemburk (Lucembursko), česká královna, lucemburská vévodkyně

Dcera Ludvíka I. z Bourbonu z rodu Kapetovců, hraběte z Clermontu a Marche a Marie Hennegavské (de Hainaut). Byla druhou manželkou českého krále Jana Lucemburského, s nímž na počátku roku 1335 uzavřela, už jako vdova, v Paříži sňatek, tajený před Janovými syny, Karlem a Janem Jindřichem. 2. 1. 1336 přijela B. do Prahy, poté, co ji v Chebu přivítala její o dva roky starší sestřenice, markraběnka Blanka (sestra panujícího francouzského krále a manželka nevlastního syna Karla), která o ni pečovala i nadále. 25. 2. 1337 porodila B. v Praze syna, který obdržel při křtu v bazilice sv. Víta 10. 3. jméno Václav. 18. 5. byla B. tamtéž bez slavnostního obřadu korunována. Neokázalá korunovační hostina pak proběhla v konventu minoritů při kostele sv. Jakuba na Starém Městě pražském. B., neschopná a neochotná přizpůsobit se novému cizímu prostředí, si v Čechách přízeň nezískala a sama k nim nepřilnula. Už 1. 7. 1337 opustila se svou družinou navždy Prahu, kde zanechala v péči kojné a chův novorozeného Václava. Zbytek života strávila v Lucembursku, jehož držba jí po ovdovění podle svatební smlouvy připadla. Po její smrti ho podle Janovy závěti zdědil syn Václav.

L: J. Šusta, Karel IV. Otec a syn, 1333–1346, České dějiny 2/3, 1946, s. 250n. (rejstřík); J. Spěváček, Karel IV. Život a dílo (1316–1378), 1979; týž, Král diplomat (Jan Lucemburský 1296–1346), 1982; F. Kavka, Čtyři ženy Karla IV. Královské sňatky, 2002, s. 35n. (rejstřík).

P: Chronicon Aulae regiae – Zbraslavská kronika, 1976, s. 394n. (rejstřík).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Božena Kopičková