BECKMANNOVÁ Kateřina 3.9.1896-1.11.1967

Z Personal
Kateřina BECKMANNOVÁ
Narození 3.9.1896
Místo narození Duchcov
Úmrtí 1.11.1967
Místo úmrtí Praha
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 314-315

BECKMANNOVÁ, Kateřina (roz. Fischerová), * 3. 9. 1896 Duchcov, † 1. 11. 1967 Praha, pracovnice ženského hnutí

Manželka právníka a funkcionáře německé sekce KSČ Rudolfa B. (1888–1964). Politickou činnost začala v Deutsche Sozialdemokratische Arbeitspartei (DSAP) v Československu. Na jaře 1919 se stala spoluzakladatelkou a aktivní členkou pražského spolku Internationale marxistische Vereinigung. V březnu 1921 byla na sjezdu KSČ (německé sekce) zvolena předsedkyní německé komunistické ženské organizace a šéfredaktorkou jejího orgánu Die Kommunistin. Od ledna 1922 pracovala na sekretariátu ústředního výboru KSČ jako tajemnice sekce německých žen a vedla německou ústřední stranickou školu. V dubnu 1939 z pověření strany emigrovala s manželem a dcerou Hansi do Velké Británie, kde působila v protinacistickém odboji ve skupině, kterou vedl přední funkcionář německé sekce KSČ Gustav Beuer. Od založení 1943 byla členkou Sudetendeutscher Ausschuss – Vertretung der demokratischen Deutschen aus der CSR. 1945 se vrátila do Prahy a podílela se zejména na propagandistické činnosti komunistické strany. 1952–55 pracovala jako redaktorka časopisu Aufbau und Frieden. Dcera Hansi se provdala za Fritze Tichyho, právníka působícího v období druhé světové války v československé zahraniční armádě, před válkou pracovala v komunistickém hnutí mládeže, v exilu spolupracovala s Beuerovou skupinou a byla vedoucí funkcionářkou v organizaci Young Czechoslovakia. Po válce odešla s manželem do bývalé NDR.

D: Marxistické sdružení (Vzpomínky), in: Zápasy KSČ očima pamětníků. V. Holá – R. Vyskočová (eds.), b. d., s. 64n.; Děti jsou květy života, 1962.

L: PSD 1, s. 48; BHDE 1, s. 45.

Jana Brabencová