BEDNAŘÍK Miroslav 26.4.1921-17.10.1980

Z Personal
Miroslav BEDNAŘÍK
Narození 26.4.1921
Místo narození Otrokovice
Úmrtí 17.10.1980
Místo úmrtí Brno
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik

BEDNAŘÍK, Miroslav, * 26. 4. 1921 Otrokovice, † 17. 10. 1980 Brno, slévárenský odborník

Na reálném gymnáziu v Brně maturoval 1940, dále absolvoval dvouletý kurs na vyšší průmyslové škole strojnické v Brně Od 1942 pracoval jako provozní asistent v mechanických dílnách strojírenského podniku Flugmotorenwerke (později ZKL) v Brně-Líšni. Po válce studoval do 1948 strojní obor na Vysoké škole technické v Brně. Nastoupil do závodu TOS Kuřim, brzy poté přešel do slévárny šedé litiny bývalé firmy Wannieck (Vaňkovka) v Brně. Tam působil v přípravě výroby jako vedoucí tavírny a úpravny formovacích směsí. Pracoval na projektu nové slévárny litiny TOS Kuřim a na jejím uvedení do provozu. Potom tam byl zaměstnán jako vývojový pracovník a vedoucí technolog. 1954 byl pověřen vedením slévárny TOS Svitavy. V říjnu 1954 přešel do Výzkumného ústavu materiálů a technologie – do slévárenského výzkumu v Brně, kde vedl skupinu formovací techniky a věnoval se zejména problémům vtokových soustav. Výsledky jeho práce měly ohlas i v mezinárodním měřítku a staly se základem moderního, vědecky zdůvodněného postupu výpočtu vtokových soustav. Na toto téma B. obhájil 1969 kandidátskou disertační práci. 1961 byl pověřen vedením slévárenského výzkumu a po sloučení se strojním výzkumem slévárenských zařízení 1963 převzal řízení nově vzniklého pracoviště. Hluboké znalosti a zkušenosti využíval jak při řešení konkrétních úkolů, tak při navrhování perspektiv a koncepce slévárenského výzkumu. Významně se zasloužil o dobudování experimentální základny slévárenství, podílel se na velkých úkolech slévárenského průmyslu, zasloužil se o rozvoj mezinárodní spolupráce a pomohl zvýšit mezinárodní prestiž československého slévárenství. 1977 ze zdravotních důvodů odešel z vedoucí funkce. B. byl od 1955 členem VTS pro hutnictví a slévárenství a po založení samostatné Slévárenské společnosti se stal 1963–80 jejím předsedou a dlouholetým oficiálním delegátem v Mezinárodním výboru slévárenských spolků. Členem redakční rady časopisu Slévárenství byl 1961–80. Získal vyznamenání Za zásluhy o výstavbu (1969), medaili Za obětavou práci pro socialismus a čestné uznání Slévárenské společnosti za mimořádné zásluhy o rozvoj slévárenství.

D: Podpěrky jader pro výrobu odlitků ze šedé litiny, 1956; Vtoková technika a lití odlitků ze šedé litiny, 1961; Dělba práce ve slévárnách, in: Slévárenství 1953, č. 5, s. 122n.; Práce na mechanisované výrobní jednotce pro výrobu středně velkých forem, in: tamtéž 1953, č. 9, s. 237n.; Studie vlivu výrobního zařízení na cenu odlitku, in: tamtéž 1956, č. 3, s. 65n.; Vliv zalitých částí v odlitcích ze šedé litiny na jejich mechanické vlastnosti, in: tamtéž 1956, č. 4, s. 127n.; Licí technika odlitků z tvárné litiny, in: tamtéž 1957, č. 3, s. 89n.; M. B., M. Vana, Výroba bezrámových forem z chemicky tvrzených písků, in: tamtéž 1957, č. 8, s. 237n.; Výzkum licí techniky temperované litiny, in: tamtéž 1958, č. 2, s. 15n.; Konstrukční pevnost bezrámových forem a jader ze směsi CT, in: tamtéž 1958, č. 5, s. 149n.; M. B. – S. Šimoník – A. Šustek, Ekonomie některých nových způsobů výroby forem pro lehké odlitky ze šedé litiny, in: tamtéž 1958, č. 5, s. 137n.; Vtokové soustavy pro lehké odlitky ze šedé litiny, in: tamtéž 1959, č. 9, s. 387n.; Modernizace sléváren a modelové zařízení, in: tamtéž 1959, č. 9, s. 374n.; Modelování proudění kovu při řešení vtokových soustav, in: tamtéž 1961, č. 1, s. 2n.; Zvýšení rozměrové přesnosti odlitků vyráběných běžnými způsoby, in: tamtéž 1961, č. 11, s. 420n.; Směry technického rozvoje ve slévárenství, in: tamtéž 1965, č. 11, s. 405n.; výzkumné zprávy: Vtokové soustavy odlitků ze šedé litiny, 1952; Řízené tuhnutí odlitků, 1956; Řízené tuhnutí odlitků ze šedé litiny, 1956; Proudění kovu ve vtokových soustavách, 1960.

L: S. Šimoník – K. Rusín, Za Ing. M. B., CSc., in: Slévárenství 1980, č. 12, s. 518n.; I. Pavlík, Vzpomínka na Ing. M. B., CSc., in: tamtéž 2001, č. 1, s. 67.

Jan Hučka