BENDEL Josef 10.10.1846-27.1.1915

Z Personal
Josef BENDEL
Narození 10.10.1846
Místo narození Růžová u Děčína
Úmrtí 27.1.1915
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 63- Spisovatel
42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 370

BENDEL, Josef, * 10. 10. 1846 Růžová u Děčína, † 27. 1. 1915 Vídeň (Rakousko), pedagog, politik, spisovatel

Pocházel patrně z kantorské rodiny. Po studiích na gymnáziu a na pražské univerzitě zakončených 1872 působil až do svého penzionování 1901 jako profesor němčiny, latiny a řečtiny na malostranském gymnáziu v Praze. V práci Zeitgenössische Dichter (1882) přinesl portréty několika současných německých básníků, zejména svého přítele Adolfa Friedricha von Schacka. Ve spisu Die Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien (1884) popsal regiony osídlené v českých zemích Němci se zdůrazněním minulých, ale hlavně současných zásluh o jejich rozvoj. Tím vstoupil do politického života. 1885–1901 a 1903–11 byl za rakousko-německé liberály poslancem říšské rady, současně 1885–95 a 1899–1901 působil v českém zemském sněmu. V obou sněmech zastával protičesky orientovanou nacionální politiku liberálních proudů. Od vzniku starokatolického hnutí náležel k jeho horlivým stoupencům a spolu s varnsdorfským farářem Antonem Nittelem a knihtiskařem Eduardem Strachem k vedoucím činitelům. V poměrně široké literární činnosti shrnul vlastní básně do sbírky Allerlei Weisen und Märlein (1892) a vedle drobných příspěvků napsal několik dramat a komedií. Přestože neměl osobní ambice k jejich jevištnímu uvedení a vydával je většinou vlastním nákladem, dočkaly se některé z nich premiéry i na předních scénách v Praze (Der Werkmeister, 1900) a v Salzburgu (Jörg Falk, 1910). Po penzionování 1901 žil ve Vídni. Až po autorově smrti byly vydány B. studie národopisné.

D: Firdusi (truchlohra), 1881; Zeitgenössische Dichter, Stuttgart 1882; Die Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien, Wien 1884; Allerlei Weisen und Märlein, 1892; Der Werkmeister (lidová hra), 1900; Ein Fabrikskauf (drama), 1909; Jörg-Falk (drama), 1908; Wahlen (komedie), 1909, Zur Völkerkunde der Deutschen im Böhmerwald. Sitten, Gebräuche, Sagen, Lieder, Volksschauspiele, Wien – Prag 1915; Zur Volkskunde der Deutschen im östlichen und nördlichen Böhmen, Wien – Prag, 1915.

L: Reichenberger Volkszeitung, 28. 1. 1915; Neue Freie Presse, 30. 1. 1915; Mitteilungen des Vereins für Heimatkunde des Jeschken-Iser-Gaues 9, 1915, s. 76; Mitteilungen des Nordböhmischen Excursions-Club 38, 1915, s. 59n; ODS, s. 197; Wolkan, s. 88; Kosch Lit., 1, s. 381; Kosch Staatshandbuch 1, s. 89; ÖBL 1, s. 68; BL 1, s. 72; Czeike 1, s. 320; MSA 78, 1985, s. 15; tamtéž 118, 1995, s. 5.

Jan Novotný