BENEDIKT †1225

Z Personal
BENEDIKT
Narození ?
Úmrtí asi 1225
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 377

BENEDIKT, * ?, † asi 1225 ?, kněz, diplomat

Působil jako kanovník pražský (1198–1201), arcijáhen bílinský (1212–16), 1216 probošt litoměřický, 1202 písař, 1205 královský notář, diplomat, rádce, 1218 kancléř a kaplan Přemysla Otakara I. 1216 úspěšně jednal jménem Přemysla Otakara I. a české šlechty s římskoněmeckým králem Fridrichem II. o schválení volby Přemyslova prvorozeného syna Václava za krále. Ještě téhož roku byl vyslán ke kurii v záležitosti sporu Přemysla Otakara I. s pražským biskupem Ondřejem. Jeho význam pro královský dvůr potvrzuje skutečnost, že když byl 14. 12. 1218 jako obětavý stoupenec a důvěrník krále ve sporu s biskupem suspendován papežem (kurií byl vedle pražského děkana Arnolda považován za hlavního původce sporu), zasáhl Přemysl důrazně v jeho prospěch, přičemž ho označil za svou pravou ruku, kterou nemůže postrádat. Naposledy je B. uveden jako králův kancléř v listině z 26. 6. 1225. Zanedlouho nato zřejmě zemřel, neboť 1226 byl už doložen jeho nástupce v kancléřském úřadě.

L: J. Emler, Die Kanzlei der böhmischen Könige Přemysl Ottokars II. und Wenzels II. und die aus derselben hervorgegangenen Formularbücher, 1878, s. 7n.; V. Novotný, České dějiny I, 3, 1928, s. 319n., 457, 482, 492n., 593n., 628 [rejstřík] ; E. Hanke-Hajek u. M. Wieden, Die völkische Zusammensetzung der böhmischen Hofkapelle bis 1306, in: Zeitschrift für sudetendeutsche Geschichte 4, 1940, s. 48n.

Marie Bláhová