BERÁNEK Jindřich 8.10.1838-1.3.1907

Z Personal
Jindřich BERÁNEK
Narození 8.10.1838
Místo narození Stračov u Hradce Králové
Úmrtí 1.3.1907
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
61- Pedagog
84- Mecenáš div. umění
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 417-418

BERÁNEK, Jindřich, * 8. 10. 1838 Stračov u Hradce Králové, † 1. 3. 1907 Praha, kněz, člen řádu maltézských rytířů, pedagogický pracovník

Pocházel z učitelské rodiny. Rodiče Václav B. a matka Marie (rozená Řeháková) mu umožnili získat vyšší vzdělání. 1860 maturoval na gymnáziu v Hradci Králové a vstoupil do řádu maltézských rytířů. Ve studiu pokračoval na univerzitě v Praze. 1866 byl vysvěcen na kněze. Jako duchovní vystřídal řadu míst v českých zemích i v Dolním Rakousku (Horažďovice, Wolfersdorf, Horní Libchava, Walkenstein, Rabensburg, Praha) a postupně stoupal v církevní hierarchii, až se stal správcem fary u Panny Marie Vítězné v Praze a knížecím arcibiskupským notářem.

Soustavně se zabýval pedagogickými problémy a organizoval české učitelstvo. 1870 se podílel na přípravě a účastnil se prvního sjezdu českých učitelů v Praze. Jeho sjezdový projev vyšel tiskem v brožuře První sjezd učitelstva českoslovanského. Pracoval v redakcích časopisů Posel z Budče a Budečská zahrada. Jako člen učitelské jednoty Budeč připravil (1871) k vydání Didaktiku J. A. Komenského. Jmenovaná jednota podobně jako jednota Svornost (Holešov na Moravě) mu udělila čestné členství. B. často cestoval. Opakovaně navštívil Itálii, dále také Francii, Egypt, Palestinu, Španělsko, Řecko, Turecko, Belgii, Velkou Británii a Rusko. Cílem jeho cest byla mnohdy místa spojená s církevními dějinami. Měl zájem i o poutní místa (Lurdy, Częstochowa). Osobní majetek věnoval z velké části na chudinské a podpůrné nadace, na dobročinné ústavy, literární spolky i knihovny, jejichž vznik podporoval ve všech místech svého působení, v rodišti aj. Od Náboženské matice získal prostředky k rekonstrukci chrámu P. Marie Vítězné v Praze, se kterou byla spojena zejména poslední etapa jeho života. B. byl pohřben v Praze na Vyšehradě.

L: BOS 2, s. 136; J. Šafránek, Školy české, 2. d., 1918, s. 107n.

Pavla Vošahlíková