BERGER Johann Georg 15.4.1739-17.2.1810

Z Personal
Johann Georg BERGER
Narození 15.4.1739
Místo narození Ladendorf (Rakousko)
Úmrtí 17.2.1810
Místo úmrtí Praha
Povolání 33- Odborník textilního nebo oděvního průmyslu
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 426

BERGER, Johann Georg, * 15. 4. 1739 Ladendorf (Rakousko), † 17. 2. 1810 Praha, obchodník, manufakturní podnikatel, velkoobchodník textilem

Před rokem 1767 byl činný jako obchodník ve Vídni. Od 1767 je jeho působnost doložena v Praze, kde společně s Franzem Hergottem provozoval do 1778 manufakturu na potiskování plátna a šátků. Počínaje 1775 vstoupil jako společník Karla Antona Ballabena do velkoobchodu plátnem v severních Čechách. 1778 založil vlastní manufakturu se stejným výrobním programem. B. společníky se později stali synovec Johann Michael Hauptmann a zeť Johann Ferdinand Römheld (též Römhild). Firma Johann Georg Berger & Co. provozovala v 90. letech 18. století současně továrnu na potiskování lnu a bavlny v Praze. Tehdy však již zakladatel firmy počínaje 1790 přesouval své podnikání na Liberecko. Tam 1793–94 vybudoval ve Stráži nad Nisou manufakturu na bělení a potiskování plátna. 1795 byl oceněn císařskou medailí za přínos k rozvoji bělení plátna v Čechách. Od 1794 se B. věnoval také obchodu se suknem. V tomto roce byl – v souvislosti se svou snahou zprostit dělníky z bělidel vojenské služby – uváděn ještě jako pražský obchodník. Ve druhé polovině 90. let 18. století vybudoval v Liberci řadu dalších provozů na úpravu vlny (jeho společníkem se stal liberecký barvíř Carl Jakob Bonté) a 1797 své podnikání rozšířil také o provoz tkalcovny vlněných látek s dvaatřiceti stavy. Tato továrna se stala první svého druhu v Liberci. O rok později získal B. na výrobu vlny tovární oprávnění. 1802 přestěhoval soukenické provozy do Stráže nad Nisou. Výrobny vybavoval postupně řadou moderních strojů dovezených z Nizozemí a Württemberska, 1804 zavedl do provozu i první dva parní kotle. Po B. smrti převzala firmu vdova Anna (1816). Na vedení podniku se od 1818 podíleli z B. devíti dětí dva nejstarší synové Georg B. a Ferdinand B. († 1842), a to nejprve pod původním názvem firmy Johann Georg Berger & Comp. Ve 20. letech 19. století, kdy z firmy vystoupil Johann Ferdinand Römheld, byla přejmenována na Brüder Berger a začala postupně upadat. 1829 výrobu zastavila.

L: Feintuch-Fabrik der Herren J. G. B. und Co. von Reichenberg in Althabendorf, in: Hesperus, 1814, č. 44, s. 345n.; H. Hallwich, Die erste Fabrik in Reichenberg, Reichenberg (Liberec) 1869; V. Přenosilová, Obchodní a průmyslové podnikání J. G. B. (druhá polovina 18. století), 1985 (diplomová práce Filozofické fakulty UK, s odkazy na další literaturu a prameny); BL 1, s. 78; Myška, s. 43n.; J. Preiss, Český průmysl textilní slovem i obrazem, 1909, s. 88; J. Grunzel, Die Reichenberger Tuchindustrie in ihrer Entwicklung vom Zünftigen Handwerk zur modernen Grossindustrie, 1889, s. 133.

Jitka Lněničková