BERKA Josef 5.3.1909-11.7.1987

Z Personal
Josef BERKA
Narození 5.3.1909
Místo narození Borovy u Přeštic
Úmrtí 11.7.1987
Místo úmrtí Plzeň
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 443

BERKA, Josef, * 5. 3. 1909 Borovy u Přeštic, † 11. 7. 1987 Plzeň, básník, sedlák

Narodil se v rodině rolníka v domě čp. 53 u Halášků (tehdy Borovanech u Lužan). Měšťanskou školu vychodil v Přešticích, pak absolvoval dvouletou odbornou školu hospodářskou v Klatovech a stal se rolníkem ve svém rodišti. Literární tvorbě se věnoval pouhé jedno desetiletí od 1929, kdy vstoupil do literatury časopiseckými, převážně prozaickými příspěvky (Cesta, Venkov, posléze od 30. let Lumír, od 1931 Rozhledy, Národní osvobození aj.), až po 1939, kdy vydal svou poslední básnickou sbírku. Knižně debutoval jako dvaadvacetiletý autor básnickou prvotinou Hořké krůpěje (1931). V roce 1936 přispěl do almanachu Tváří k vesnici a vydal svou druhou sbírku veršů Klekání, v pramenech někdy mylně uváděnou jako B. prvotina. Ve svých básních vycházel zprvu z náladové lyriky A. Sovy. Byl básníkem vesnice, který zobrazoval ve svých verších prožitky všedního dne, vyznával se ze svého niterného vztahu k přírodě, k zemi, k okouzlení podzimem. Autorova zbožnost, křesťanská pokora a odevzdanost jsou náplní i třetí sbírky Pokorná země (1937), v níž se představil jako ruralista. Témata sepětí s rodnou zemí, života s přírodou, vyznání lásky k rodnému kraji, oslavy rodné vsi, polí, chudého kraje, selství a pracovitosti ztvárnil i ve své čtvrté a poslední sbírce Chléb v kamení (1939). Od svých třicetin se, lyrik klatovské venkovské krajiny, již literární činnosti veřejně nevěnoval.

L: F. Buriánek, Literární Klatovy, 1962; J. Šidák, Selští písmáci a poetové, in: Lidové noviny 7. 12. 1942; J. Maur, Seznam spisovatelů plzeňského kraje, 1959, s. 3; J. F. Urban, Úvodím Úhlavy, 1940, s. 48: tn, in: Pravda 70, č. 47, 24. 2. 1989, s. 5; LČL 1, s. 206; Kalendárium Západních Čech, 1997, s. 44.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Marcella Husová