BERNÁŠKOVÁ Inka 7.2.1904-26.8.1942

Z Personal
Inka BERNÁŠKOVÁ
Narození 7.2.1904
Místo narození Praha
Úmrtí 26.8.1942
Místo úmrtí Berlin-Plötzensee (Německo)
Povolání 45- Voják nebo partyzán
68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 450-451
Trvalý odkaz http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php?curid=41230

BERNÁŠKOVÁ, Inka (Irena, roz. Preissigová), * 7. 2. 1904 Praha, † 26. 8. 1942 Berlin-Plötzensee (Německo), novinářka, účastnice 2. odboje

Byla dcerou malíře a grafika Vojtěcha Preissiga (1873–1944). Rodina žila 1910–21 v USA. 1925 se provdala za svého bratrance Eduarda Bernáška (1899–1944), který byl úředníkem ve Všeobecném penzijním ústavu. 1938 po anexi Rakouska se B. s otcem snažila upozornit zahraniční veřejnost na vzrůstající nebezpečí se strany hitlerovského Německa (zejména články do prestižních novin a časopisů, korespondencí). Po okupaci českých zemí nacistickým Německem se oba obraceli na zástupce světových velmocí se zprávami a rozbory o situaci v Československu. Podíleli se i na vydávání ilegálního časopisu V boj. Od listopadu 1939 do září 1940 vedla B. jeho tzv. spořilovskou vydavatelskou a kolportážní skupinu. V této době vyšlo 37 čísel. Současně udržovala kontakty s jinými odbojovými organizacemi a také zabezpečovala přesuny odbojářů do zahraničí. V září 1940 ji zatklo gestapo, 1942 byla odsouzena k trestu smrti a popravena. Také její manžel se zapojil do protinacistického odboje a za rozšiřování časopisu V boj byl odsouzen a poslán do koncentračního tábora Dora v Německu.

L: ČBS, s. 44; Tomeš 1, s. 90.

P: Národní archiv (SÚA) – fond Svaz protifašistických bojovníků; fond Okupační vězeňské spisy (KT OVS).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jana Brabencová