BERNEKER Erich 3.2.1874-15.3.1937

Z Personal
Erich BERNEKER
Narození 3.2.1874
Místo narození Kaliningrad (Rusko)
Úmrtí 15.3.1937
Místo úmrtí Mnichov (Německo)
Povolání 55- Jazykovědec
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 453

BERNEKER, Erich, * 3. 2. 1874 Kaliningrad (Rusko), † 15. 3. 1937 Mnichov (Německo), filolog

Narodil se v Královci (Königsberg) v tehdejším Prusku. Otec byl bankovním úředníkem. 1892–93 studoval B. indogermanistiku ve Freiburgu im Breisgau, 1893–95 slavistiku a baltistiku v Lipsku, 1896–97 absolvoval studijní pobyt v Moskvě, 1897–99 přednášel ruštinu na univerzitě v Berlíně, 1899 se habilitoval. 1899–1902 byl soukromým docentem slovanské filologie v Berlíně, 1902–09 mimořádným profesorem srovnávací jazykovědy na německé univerzitě v Praze a 1909–11 profesorem na univerzitě ve Vratislavi. 1911–32 učil na univerzitě v Mnichově a 1912 se stal ředitelem tamního semináře pro slovanskou filologii. Za pražského působení se na německé univerzitě zasloužil o zřízení a zajištění lektorských kurzů češtiny. V téže době se soustředil na zkoumání slovanské etymologie. Jím zpracovávaný etymologický slovník slovanských jazyků zůstal nedokončen kvůli trvalým zdravotním následkům zranění z první světové války. Po válce byl B. činný především jako redaktor, 1923–29 řídil časopis Archiv für slavische Philologie a věnoval se recenzování slavistických prací v periodickém tisku. Patřil k členům akademií věd v Mnichově, Göttingen, Vídni, Krakově, Sofii a Petrohradě.

D: Die preussische Sprache, Strassbourg 1896; Die Wortfolge in den slavischen Sprachen, Berlin 1900; Slavisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1908–1913; V. Murdarov, Mjunchen i razvitieto na balgarskoto ezikoznanie, 1991, s. 122n. (kde další bibliografie).

L: Ročenka Slovanského ústavu 10, 1938, s. 165n.; Slovanské historické studie 17, 1990, s. 45n.; Slawistik in Deutschland von den Anfängen bis 1945, Bautzen 1993, s. 47n. (kde soupis další literatury); ÖAW Almanach, 87, 1937, s. 346; ADL, s. 72; DBE 1, s. 463; BL 1, s. 83.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Vacek