BERNHARD †12.9.1240

Z Personal
BERNHARD
Narození ?
Úmrtí 12.9.1240
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 453-454

BERNHARD (též BURCHARD), * ?, † 12. 9. 1240 Praha, pražský biskup

Pocházel ze šlechtického rodu, podle pozdější tradice Kaplířů ze Sulevic. Od 1227 byl členem svatovítské kapituly v Praze, v období 1229–35 působil jako kanovník – scholasticus. 1233–35 byl uváděn jako biskupský kancléř. 10. 9. 1236 se stal pražským biskupem, biskupské svěcení přijal 10. 5. 1237. V době B. biskupského působení se usadil v Praze řád křižovníků s červenou hvězdou, dominikánů v Litoměřicích a o něco později také v Hradci Králové. Při kostele sv. Jiljí na Starém Městě v Praze se 1238 připomínala kolegiátní kapitula. Z dalších řeholí, jež byly uvedeny do Čech již dříve, podporoval B. templáře a minority. Jeho ostatky byly nejprve uloženy ve staré bazilice Spytihněvově; po dostavbě jižní (Karlovy) části svatovítské katedrály byly přeneseny spolu s ostatky dalších pražských biskupů do nově vybudovaných prostor a umístěny pod dlažbou chrámového ochozu.

L: OSN 13, s. 970; BOS 2, s. 157; BL 1, s. 84; K. Borový, Dějiny diecéze Pražské, 1874, s. 104n.; F. Krásl, Pořad kanovníků při katedrálním a napotom metropolitním chrámě sv. Víta na hradě Pražském, 1899, s. 22; A. Podlaha, Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque praelatorum et canonicorum s. Metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, 1912, č. 106, s. 10; L. Jirásko, Církevní řády a kongregace v zemích českých, 1991, s. 32n.; J. Kettner, Dějiny pražské arcidiecéze v datech, 1993, s. 41, 146, 235; M. M. Buben, Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů, 2000, s. 34.

Eliška Čáňová