BERTL Jiří 12.12.1901-19.1.1991

Z Personal
Jiří BERTL
Narození 12.12.1901
Místo narození Praha
Úmrtí 19.1.1991
Místo úmrtí Dortmund (Německo)
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 456

BERTL, Jiří, * 12. 12. 1901 Praha, † 19. 1. 1991 Dortmund (Německo), novinář a politik

Byl synem architekta Josefa B. (1866–1955), profesora české techniky v Brně a v Praze, bratrem houslistky Laly B. (1904– 1961), pozdější manželky Rafaela Kubelíka. Po maturitě na reálném gymnáziu na Královských Vinohradech studoval (1920–25) práva na Karlově univerzitě v Praze, studia však nedokončil a stal se úředníkem Úrazové pojišťovny. Od 1919 byl politicky činný v Československé národní demokracii, nejprve jako funkcionář Mladé generace, posléze jednatel českého zemského výboru strany. Patřil ke stoupencům integrálně nacionalistického proudu kolem revue Národní myšlenka. V červnu 1939 odešel do zahraničí a podílel se na formování Československého legionu a politického exilového centra v Polsku; po vypuknutí druhé světové války a porážce Polska se uchýlil (spolu s Ferdinandem Kahánkem) do Rumunska, kde pak žurnalisticky působil až do podzimu 1940. Od konce roku 1940 do ledna 1945 sloužil v československé zahraniční armádě – nejprve na Blízkém východě (1940–43), poté ve Velké Británii; od ledna do dubna 1945 pracoval jako úředník exilového Nejvyššího kontrolního úřadu v Londýně. Angažoval se v řadách pravicové opozice proti politice Edvarda Beneše; na jaře 1945 spoluzakládal a 1945–47 působil jako tajemník Československého národního výboru v Londýně. Do vlasti se nikdy nevrátil; do poloviny 80. let žil převážně v Anglii (Londýn, Folkeston), od 1986 v SRN. V první polovině 50. let byl předsedou Klubu československé kolonie v Londýně, od 1949 vydával střídavě v Paříži a Londýně Evropský informační bulletin, propagující evropskou integraci. 1955 odešel do ústraní a věnoval se podnikatelské činnosti.

L: Tomeš 1, s. 90; J. Kuklík – J. Němeček, Proti Benešovi! Česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýně 1939–1945, 2004, passim.

P: osobní archiv J. B. (v soukromém držení).

Josef Tomeš