BERTL Josef 6.1.1866-30.5.1955

Z Personal
Josef BERTL
Narození 6.1.1866
Místo narození Soběslav
Úmrtí 30.5.1955
Místo úmrtí Praha
Povolání 74- Architekt
29- Stavař
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 456
Trvalý odkaz http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php?curid=41275

BERTL, Josef, * 6. 1. 1866 Soběslav, † 30. 5. 1955 Praha, stavitel, architekt, pedagog

Otec Antonín byl učitelem v Kutné Hoře. Po absolvování kutnohorské reálky studoval B. půl roku na uměleckoprůmyslové škole ve Vídni a poté 1883–89 pozemní stavitelství na české technice v Praze. Druhou státní zkoušku složil v únoru 1890. Na technice zůstal do 1893 jako asistent profesora J. Pacolda, jehož třídílnou učebnici Konstrukce pozemního stavitelství ilustroval s A. Čenským. 1893 obdržel povolení k samostatné stavitelské činnosti. 1895–1902 působil jako vedoucí stavební kanceláře V. Nekvasila v Karlíně (dnes Praha). 1901 byl jmenován profesorem pozemního stavitelství na české technice v Brně. Tam byl ve školním roce 1902/03 děkanem oboru stavebního inženýrství a 1904/05 rektorem. 1905 byl povolán na českou techniku do Prahy, kde zastával funkci děkana odboru pozemního stavitelství 1906/07 a 1910/11 a rektora 1908/09. Od 1913 působil zároveň jako úředně autorizovaný civilní inženýr pro architekturu a stavby pozemní. Byl členem česko-německé inženýrské komory pro Království České a SIA. Vypracoval stavební program a náčrty pro novostavby české techniky v Praze-Dejvicích. Spolu s Fr. Eckertem navrhl (1899–1900) v novorenesančním stylu kadetní školu na Hradčanech. Novobarokní budova české techniky v Brně na Veveří vznikla podle B. návrhu 1907–11. Do konstruktivních cvičení zařadil 1917/18 skicování. 1924/25 do svých přednášek zavedl kapitolu o poruchách staveb a 1922/23 nový předmět stavební administrativa. Byl propagátorem železobetonových konstrukcí. 1935 mu ČVUT za jeho pedagogické a odborné zásluhy udělilo titul dr. h. c.

Byl otcem novináře a politika Jiřího B. (1901–1991) a houslistky Laly B. (1904–1961) provdané za Rafaela Kubelíka.

D: Novostavby c. k. vysoké školy technické v Praze, vl. n., 1914; Stavitel, zákony, nařízení a různé předpisy, vl. n., 1926.

L: MSN 1, s. 487; OSN 28, s. 103; OSND 1/1, s. 575; Národní politika 5. 1. 1936; ČBS, s. 45; SČSVU 1, s. 155; I. Ebelová (ed.), Zápisná kniha pražských stavitelů, 1996, s. 60; Tomeš 1, s. 91; P. Vlček a kol., Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, 2004, s. 62.

P: Archiv ČVUT – osobní spisy profesorů.

Jana Nekvasilová-Kleinová