BERTRAND Ernst 4.12.1847-7.10.1904

Z Personal
Ernst BERTRAND
Narození 4.12.1847
Místo narození ? Slezsko
Úmrtí 7.10.1904
Místo úmrtí Kladno
Povolání 27- Hutník nebo metalurg
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 457

BERTRAND, Ernst, * 4. 12. 1847 ? (Slezsko), † 7. 10. 1904 Kladno, hutní odborník

Mládí prožil s rodiči v zámoří, kde jeho otec vlastnil cukrovar. V Hannoveru vystudoval vysokou školu polytechnickou. Po studiích praktikoval v cukrovarnictví, při železničních stavbách a potom v hutích ve vysokopecním provozu. Na tento obor se specializoval a stal se v něm všeobecně uznávaným odborníkem. 1873 pracoval ve válcovnách v severočeských Teplicích. 1886 přešel jako vrchní inženýr do kladenských železáren a v krátké době se tam stal ředitelem. S dílenským vedoucím Otto Thielem si nechali 1894 patentovat ocelářský proces Bertrand-Thiel a zavedli jej do provozu. Během tohoto procesu bylo zpracováváno surové železo s mimořádně vysokým obsahem fosforu (1–1,5 %), které kladenské vysoké pece produkovaly. Roztavené surové železo bylo zkujňováno ve dvou martinských pecích, z nichž první byla položena výše než druhá. V první peci se surové železo roztavilo a přísadou rudy a vápna se z tavby odstranil fosfor, který přešel do strusky. Tavba se vypouštěla žlábkem do druhé, níže položené pece, kde se upravilo chemické složení ocele a tavba byla dohotovena. Struska z první pece, bohatá na fosfor, se užívala jako hnojivo. Bertrand-Thielův pochod byl využíván v Německu, Francii, Anglii a USA. V současné době jej nahradily modernější hutnické pochody.

L: OSN 28, s. 104; BL 1, s. 85n.; NDB 1, s. 171; ÖZBH, Beilage 1905, Nr. 1, s. 12; Sto let kladenských železáren, 1959; Dějiny hutnictví železa v Československu 2, 1986.

P: Archiv NTM.

Josef Petrik