BEZDĚK Bedřich Václav 24.9.1804-27.12.1877

Z Personal
Bedřich Václav BEZDĚK
Narození 24.9.1804
Místo narození Praha
Úmrtí 27.12.1877
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 78- Hudební interpret
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 465

BEZDĚK, Bedřich Václav (též BEZDIEK, BEZDEK, Friedrich Wenzel), * 24. 9. 1804 Praha, † 27. 12. 1877 Vídeň (Rakousko), houslista

Vystudoval pražskou konzervatoř 1813–19 jako žák Friedricha Pixise. 1824–32 byl kapelníkem městského divadla v uherském Budíně, dále působil v Tridentu (dnes Trento), kde založil hudební školu (scuola filarmonica) a byl kapelníkem italské opery. 1836 se B. pokoušel využít návštěvy císaře Františka I. v Praze a při udělené audienci žádal o přijetí do císařské dvorní kapely (Hofmusikkapelle); mj. poukazoval i na to, že dosud se stal členem dvorní kapely pouze jediný absolvent pražské konzervatoře, a to Josef Slavík. Jeho žádost neměla úspěch a B. se o přijetí pokoušel 1839 znovu. V nové žádosti uvedl svou činnost v hudební škole v Tridentu a dobročinné koncerty. Po smrti F. Pixise 1842 krátce suploval jako profesor houslové hry na pražské konzervatoři, než byl na toto místo od 2. 7. 1843 jmenován Moritz Mildner. B. současně působil i jako kapelník (Orchesterdirektor) Stavovského divadla. Podle některých údajů byl prý členem orchestru vídeňské dvorní opery, tuto skutečnost však nelze v pramenech doložit. 1841 žádal opět neúspěšně o místo expektanta (neplaceného čekatele) dvorní kapely, vytouženého postavení dosáhl konečně 1. 10. 1846, kdy natrvalo přesídlil do Vídně. 1861 byl ve dvorní kapele ustanoven profesorem houslové hry (pro chlapecký sbor Sängerknaben), řádným členem dvorní kapely se stal 1. 5. 1861 a zůstal jím až do své smrti. Komponoval pro housle dnes nedochované komorní skladby, díla instruktivní i koncertní.

L: Wurzbach 1, s. 365; L. Ritter von Köchel, Die Kaiserliche Hofmusikkapelle, Wien 1869; Zeitschrift für Theater und Musik 5, 1855, s. 83n.; J. Branberger, Das Konservatorium für Musik in Prag, 1911 (rejstřík); B. V. B., in: Hudební zpravodaj 3, 1934, č. 7 a 11; Th. Antonicek, Die Stände der Wiener Hofmusik-Kapelle von 1867 bis zum Ende der Monarchie, in: Studien zur Musikwissenschaft 29, 1978, s. 171n.; OSN 3, s. 920; HS 1, s. 94.

P: Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, fond HMK (Hofmusikkapelle) 57/ 1836 (Karton 18), 28/1839 (Karton 19), 24/1841 (Karton 19), 56/1846 (Karton 21), 23/1848 (Karton 22), 22/1861 (Karton 26), 234/1861 (Karton 26), 35/1861 (dekret).

Vlasta Reittererová, Hubert Reitterer