BIŇOVEC František 6.11.1875-14.2.1965

Z Personal
František BIŇOVEC
Narození 6.11.1875
Místo narození Mikovice u Kralup nad Vltavou
Úmrtí 14.2.1965
Místo úmrtí Mikovice u Kralup nad Vltavou
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 514-515

BIŇOVEC, František, * 6. 11. 1875 Mikovice u Kralup nad Vltavou, † 14. 2. 1965 Mikovice, český politik, poslanec

V rodišti získal základní vzdělání a prožil také většinu života. Začal pracovat v železničních dílnách v Kralupech, poté byl úředníkem okresní nemocenské pojišťovny. Brzy vstoupil do Českoslovanské sociálně demokratické strany, kde byl od 1895 krajským důvěrníkem. Za ni také 1907 a 1911 úspěšně kandidoval do říšské rady ve Vídni. Jako říšský poslanec byl i členem ústředního výkonného výboru a VII. (středočeského) krajského výboru sociálně demokratické strany. Zabýval se agrární otázkou a v říšské radě podával návrhy na zlepšení postavení drobných rolníků a zemědělských dělníků. Podílel se také na přípravě a projednávání zemědělské otázky na IX. sjezdu sociální demokracie roku 1909, kde bylo mj. požadováno snížení pozemkové daně rolníkům, pronajímání obecních pozemků chalupníkům a domkářům a uzákonění nemocenského pojištění pro zemědělské dělníky.

Po vzniku Československa se stal členem Revolučního národního shromáždění a jako člen jeho výboru pro pozemkovou reformu významně zasáhl 1919 do přípravy zákonů o pozemkové reformě, především záborového, přídělového a náhradového. Spolu s Františkem Modráčkem a Rudolfem Bechyněm zastupoval sociální demokracii při jednání o pozemkové reformě s ostatními politickými stranami. Ve volbách v dubnu 1920 byl poprvé zvolen do poslanecké sněmovny ČSR za sociálně demokratickou stranu a potom znovu ve volbách 1925 a 1929. Za rozkolu v této straně na pravici a revoluční levici na podzim 1920 se jednoznačně postavil na stranu sociálně demokratické pravice. V poslanecké sněmovně byl tři volební období členem předsednictva sociálně demokratického klubu a pracoval jako místopředseda v zásobovacím a potom v zemědělském výboru. 1919–35 byl členem a posléze místopředsedou správního výboru Státního pozemkového úřadu, který prováděl pozemkovou reformu. Působil též v komunální politice (předseda finanční komise města Kralup, předseda okresního výboru okresu kralupsko- -velvarského) a v podnikatelské sféře (majitel a ředitel cihelny); jako člen výkonného výboru Elektrárenského svazu okresů středočeských se podílel na elektrifikaci středočeského venkova. Koncem druhé světové války (1944–45) byl nacisty vězněn v terezínské Malé pevnosti a v koncentračním táboře Dachau.

L: Národní shromáždění Republiky Československé, 1924, s. 97 a passim; MSN 1, s. 518; ISN 2, s. 309; KSN 1, s. 554; J. Tomeš, Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878–2005, 2005, s. 35n.

P: NA Praha, fond Pozemkový úřad, prezidium; SOkA Mělník, odb. Kralupy, fond 996, pozůstalost F. B.

Vlastislav Lacina