BIEDERMANN Michael Lazar 13.8.1769-31.8.1843

Z Personal
Michael Lazar BIEDERMANN
Narození 13.8.1769
Místo narození Bratislava (Slovensko)
Úmrtí 31.8.1843
Místo úmrtí Baden u Vídně (Rakousko)
Povolání 33- Odborník textilního nebo oděvního průmyslu

BIEDERMANN, Michael Lazar, * 13. 8. 1769 Bratislava (Slovensko), † 31. 8. 1843 Baden u Vídně (Rakousko), podnikatel v textilním průmyslu

Do Vídně přišel z Uher jako klenotník a rytec. Současně se zabýval obchodem uherskou vlnou, pro kterou na předměstí zřídil třídírnu. 1808 obdržel k obchodu vlnou velkoobchodní privilegium a své podnikatelské aktivity zcela přenesl z Pešti do Vídně. Dopracoval se velkého jmění a poskytoval úvěry i císaři Františku I. 1836 zakoupil B. od své dcery Amalie budovy a strojní zařízení továrny na jemná sukna v Telči. V této továrně podnikal i jeho zemřelý zeť Jakub Lang. 1837 požádal B. úřady o udělení zemského továrního oprávnění k výrobě jemných suken v Telči, které mu bylo uděleno. Jako židovskému podnikateli mu císař sice schválil koupi mlýnů s pozemky a dalších nemovitostí, kterou B. uskutečnil pro potřeby továrny v Telči a okolí již dříve, avšak s omezením na dobu existence podniku. 1839 byl provoz továrny M. L. Biedermann a spol. obnoven a v telečském závodě a v mechanické přádelně vlny v Krahulčí našlo obživu na pět set osob. Výrobu řídili zdatní odborníci zainteresovaní na výsledcích jako společníci firmy. Po modernizaci továrna vyráběla jemná sukna na uniformy, polosukna a módní látky. Po B. smrti podnik vedli jeho synové Simon, Josef a Herman, a to do konce padesátých let devatenáctého století, kdy zanikl.

L: J. Janák, K počátkům židovské podnikatelské aktivity ve vlnařství (továrna na jemná sukna v Telči 1807–1861), in: ČMM 110, 1991, s. 89n.; Myška, s. 44n.

Bohumír Smutný