BIESCHIN Johann Franz ?1730-24.5.1802

Z Personal
Johann Franz BIESCHIN
Narození okolo 1730
Úmrtí 24.5.1802
Místo úmrtí Praha
Povolání 58- Teoretik nebo historik státu a práva

BIESCHIN, Johann Franz, * okolo 1730 ?, † 24. 5. 1802 Praha, právník, soudní úředník, legislativec

Byl synem hejtmana Berounského a Prachatického kraje Johanna Martina von B. Studoval práva v Praze a dosáhl doktorátu (JUDr.). Svou kariéru zahájil jako rada apelačního soudu, 1769 se stal přísedícím českého Zemského výboru. Od 1778 působil jako zemský místokomorník a ředitel právnických studií na pražské vysoké škole. Od prosince 1792 až do 1802 zastával funkci prezidenta Zemského soudu a nejvyššího sudího zemského. Vedle své činnosti soudce se také podílel na tvorbě zákonných norem. Od 1790 byl členem dvorské komise v záležitostech zákonodárství. Účastnil se přípravných prací při tvorbě patentu o deskách zemských z 22. 4. 1794 a spolupůsobil při redakci prvního dílu občanského zákoníku (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch).

L: BL 1, s. 96; F. Maasburg, Geschichte der Obersten Justizstelle, 1879, passim; J. F. Schmidt, Monographie des Böhm. Appelationsgerichtes, 1859, s. 138, 221.

Roman Vondra