BLASCHKA Anton 7.10.1892-30.7.1970

Z Personal
Anton BLASCHKA
Narození 7.10.1892
Místo narození Horní Brusnice u Nové Paky
Úmrtí 30.7.1970
Místo úmrtí Halle an der Saale (Německo)
Povolání 53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 541-542

BLASCHKA, Anton, * 7. 10. 1892 Horní Brusnice u Nové Paky, † 30. 7. 1970 Halle an der Saale (Německo), historik, archivář

Studium klasické filologie a romanistiky na filozofické fakultě vídeňské univerzity přerušila 1914 první světová válka, které se B. účastnil v bojích na frontách. Po návratu z války se stal nejprve redaktorem časopisu Volksbote v Hostinném, poté 1922–26 studoval historii, germanistiku a slavistiku na německé univerzitě v Praze. Současně od 1922 působil v Ústředním archivu ministerstva vnitra, v jehož službách setrval dvacet let. Od 1929 se věnoval pedagogické a vědecké činnosti na filozofické fakultě pražské německé univerzity v oboru středověké latinské filologie, nejprve jako lektor, od 1935 jako soukromý docent. Ve vědecké práci po místopisných studiích k dějinám Kladska po třicetileté válce a k dějinám Hostinného vzbudil pozornost brilantním jazykovým a stylistickým rozborem zakládací listiny pražské univerzity (1932) a svatováclavské legendy Karla IV. (1934) jako historických literárních děl. Rozbor objevil do té doby neznámé souvislosti s předlohami a vznikem obou literárních památek, podstatu jejich kompozice a umělecké krásy. Stejných kvalit dosáhly i B. studie věnované středověké básnické památce Der Ackermann aus Böhmen a jejímu předpokládanému autorovi Janu ze Štiboře.

Kariérní vzestup přineslo B. období nacistické okupace, i když se politicky otevřeně neangažoval a vlivu nacistické ideologie nepodlehl. Působil nejprve dále v Ústředním archivu ministerstva vnitra, kde byl 1940 jmenován sekčním radou, současně 1939–42 vedl archiv pražské německé univerzity, na které 1941 dosáhl hodnosti profesora středověké latinské filologie. Krátce působil též ve Státní archivní škole. Po zatčení ředitele Archivu země české Bedřicha Jenšovského gestapem byl B. 1942 (po jmenování zemským vrchním archivním radou) pověřen vedením této instituce. Po celou dobu okupace byl členem Stálé německé komise pro archivnictví. Podílel se na sestavení příručky Amtliches deutsches Ortsbuch a na přejmenovávání pražských ulic. Vojenskou službu vykonal formálně v pražské německé vojenské knihovně. Za revoluce v květnu 1945 byl zatčen a internován, záhy však byl odsunut do sovětské okupační zóny v Německu. Tam se stal docentem a od 1958 profesorem pomocných věd historických na univerzitě v Halle.

D: soupis in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Halle. Geschichtlich- sprachwissenschaftliche Reihe 2, 1962, s. 987n; Orbis mediaevalis. Festgabe für A. B., Weimar 1970, s. 273n.

L: BL 1, s. 106; Kutnar, s. 964; J. Hoffmannová – J. Pražáková, Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000, s. 90.

P: SÚA Praha.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jan Novotný