BLAU Josef 12.8.1872-22.10.1960

Z Personal
Josef BLAU
Narození 12.8.1872
Místo narození Nýrsko
Úmrtí 22.10.1960
Místo úmrtí Straubing (Německo)
Povolání

53- Historik

54- Etnograf

BLAU, Josef, * 12. 8. 1872 Nýrsko, † 22. 10. 1960 Straubing (Německo), vlastivědný badatel, spisovatel, překladatel, pedagog

Absolvoval německý učitelský ústav v Praze. Pak byl pedagogicky činný na mnoha místech v Čechách. 1910–18 působil jako konzervátor pro západní Čechy, 1918–38 vedl okresní školský výbor v Nýrsku a župní školský výbor v Plzni. Po druhé světové válce, kdy byl vysídlen, žil v Dolním Bavorsku, kde se jako penzista zabýval především literární činností.

Své první práce publikoval však ještě za pobytu v Čechách. Rozsahem útlou knihu věnoval nejprve dějinám svého rodiště (Neuern heute und vor Zeiten, 1912). Od 1919 byl až do 1932 spolu s Emilem Lehmannem redaktorem měsíčníku Heimatbildung. Ve své vlastivědné práci se soustředil zejména na dějiny Šumavy a jejích obyvatel. Výsledky svého bádání o Šumavě publikoval průběžně od druhého desetiletí 20. století do 1945 v mnoha německých vlastivědných časopisech (Waldheimat, Deutsche Heimat, Mein Böhmerwald ap.), vydávaných v českých zemích. B. prvním rozsáhlejším dílem z této oblasti bylo dvousvazkové pojednání o domácím průmyslu a lidovém umění na Šumavě (Böhmerwäldler Hausindustrie und Volkskunst, 1917 a 1918). Další B. objemná práce představovala shrnutí historie svobodných obyvatel Královského hvozdu – Králováků (Geschichte der künischen Freibauern im Böhmerwalde, 1932). Vedle toho publikoval B. v odborných sklářských časopisech (Die Glashütte, Glastechnische Berichte ap.) četné články k dějinám sklářství na Šumavě a v Českém lese. Bádání o českém skle shrnul posléze do velké dvoudílné práce o šumavském a bavorském sklářství (Die Glasmacher im Böhmer- und Bayerischenwald in Volkskunde und Kulturgeschichte, Kallmünz und Regensburg 1954 a 1956), kterou vydal už v době svého pobytu v Německu. B. byl regionálně významným česko-německým vlastivědným badatelem, odborným překladatelem a pedagogem meziválečné éry.

L: Sudetendeutscher Kulturalmanach 3, 1956, s. 65n. (kde shrnuta činnost B.); tamtéž 3, 1959, s. 185n. (se seznamem B. prací); nekrology in: Prager Nachrichten 11, 1960, seš. 2; Bohemia Jahrbuch 2, 1961, s. 652n.; BL 1, s. 107 (s odkazy na sudetoněmecké časopisy); DBE 1, s. 563.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jitka Lněničková