BLECHA Matěj 16.7.1861-18.12.1919

Z Personal
Matěj BLECHA
Narození 16.7.1861
Místo narození Štítary (dnes Kolín)
Úmrtí 18.12.1919
Místo úmrtí Praha
Povolání 74- Architekt
20- Finančník nebo pojišťovák
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 564-565
Trvalý odkaz http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php?curid=41819

BLECHA, Matěj, * 16. 7. 1861 Štítary (dnes Kolín), † 18. 12. 1919 Praha, stavitel a architekt

Původem byl z rolnické rodiny. Bratři Josef (1841–1900), Alois († 1902) a syn Josef (* 1896) byli rovněž stavitelé. Po studiích na reálce v Kolíně a Karlíně (Praha) studoval B. architekturu na české technice v Praze, poté na technice ve Vídni a nakonec i na vídeňské Akademii výtvarných umění. Podnikl několik studijních cest, po návratu pracoval v rodinné firmě, kde působil nejprve jako společník bratrů Josefa a Aloise, po jejich smrti vedl firmu sám. Vedle celé řady továrních budov, zejména cukrovarů doma i v zahraničí (v Itálii, Uhrách, Slovensku, Srbsku, Německu, Rumunsku) vybudoval i řadu monumentálních budov a obytných domů. 1893–95 projektoval a stavěl novobarokní nájemní dům na Václavském náměstí (Darex) v Praze. V Kladně postavil 1895 dle vlastního návrhu evangelický kostel. Ve stejném roce realizoval budovu školy (obchodní akademie) pro Ženský výrobní spolek český v pražské Resslově ulici. Na řadě projektů spolupracoval s C. Kloučkem. Z jejich spolupráce vzešel palác Pražské úvěrní banky v ulici 28. října (1900 až 1902) či bytový secesní dům čp. 235 na Masarykově nábřeží. 1903–04 realizoval novorenesanční palác Hlávkových studentských kolejí podle plánů J. Fanty. 1904–05 navrhl a postavil provizorní stavbu kostela sv. Vojtěcha v Libni. Podle projektu O. Polívky z 1906–07 postavil budovu pojišťovny Praha na Národní třídě. 1908 navrhl a provedl rekonstrukci a dostavbu pražské židovské radnice. 1911 přestavěl raně klasicistní dům na Václavském náměstí na hotel Adria. Z kubistických staveb realizoval Dům U černé Matky Boží podle návrhu J. Gočára (1912) a palác Diamant (Nové Město čp. 87, roh ulic Lazarské a Spálené), pravděpodobně podle návrhu E. Králíčka. Vedle mnoha jiných reprezentačních budov vystavěl palác Pojišťovacího spolku průmyslu cukerného na Novém Městě (1912–16). K významným stavbám, které vznikly a byly postaveny podle B. návrhů, patřila také budova Národní politiky na Václavském náměstí, dům spolku Záštita v Hradební ulici či vily v Dobřichovicích, Humpolci aj. Za hlavní město Prahu působil B. ve správě Elektrických podniků, Nuselského pivovaru a cementárny v Berouně. Předsedal Pražské úvěrní bance a zastával řadu dalších veřejných i hospodářských funkcí. Od 1885 byl členem Spolku architektů a inženýrů v království Českém (SAI). Podporoval dobročinné spolky a kulturní instituce. Byl zvolen řádným členem Národohospodářského ústavu při České akademii pro vědy, slovesnost a umění v Praze.

L: nekrology in: Architektonický obzor 1919, č. 12, s. 112; Stavitel 1920, č. 7, s. 133; Stavitelské listy 1919, č. 24, s. 154; MSN 1, s. 537; OSND 1/1, s. 638; Toman 1, s. 71; Architekti, s. 69n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jana Nekvasilová-Kleinová