BLECHA Oldřich 4.4.1892-14.8.1951

Z Personal
Oldřich BLECHA
Narození 4.4.1892
Místo narození Plzeň
Úmrtí 14.8.1951
Místo úmrtí Plzeň
Povolání 77- Hudební skladatel
45- Voják nebo partyzán
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 565
Trvalý odkaz http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php?curid=41820

BLECHA, Oldřich, * 4. 4. 1892 Plzeň, † 14. 8. 1951 Plzeň, hudební skladatel a pedagog, sběratel lidových písní, organizátor hudebního života

Hudbě se věnoval od dětství, v Plzni ho učil otec František B. (1842–1929), lidový hudebník a kapelník a 1906–08 skladatel Otakar Bradáč. Po studiu varhan a kompozice u Vítězslava Nováka na pražské konzervatoři (1908–12) působil jako hudební pedagog v Charkově na Ukrajině a pak v Hudebně umělecké komandě československých legií v Rusku. Po návratu do Čech se 1920 natrvalo usadil v Plzni. S manželkou Marií, roz. Rubriciusovou, založil hudební školu a 1921 Hudební umělecký klub, který se věnoval vydavatelské činnosti. Psal hudební kritiky do plzeňských deníků (šifra O. B.), vydával a redigoval plzeňské hudební časopisy Za hudební výchovou (1923–25) a Za hudebním vzděláním (1925–29), uveřejnil řadu článků o plzeňských skladatelích. V kompoziční tvorbě ho od počátku ovlivňovalo rodinné prostředí lidového muzikantství, blízké mu byly drobnější útvary písní a komorní tvorby. V době nacistické okupace sbíral a upravoval lidové písně z Plzeňska. Po 1948 komponoval i budovatelské písně.

D: komorní instrumentální tvorba, písňové cykly, sbory, úpravy lidových písní (např. 1942 Zpěvy Plzeňska); operety: Její kapitán, op. 88 (J. Bernardský, Plzeň 1930), Žena diplomat, op. 93 (J. Halík – J. Kabát, Plzeň 1932), další operety neprovedeny; opera: Judith (nedokončena); Přízrak noci, op. 68 (symfonická báseň pro velký orchestr, 1918).

L: HS 1, s. 110n. (soupis díla); V. Horský, O. B., Za hudebním vzděláním 3, 1927, č. 4, s. 49n. (soupis díla); B. Mikoda, O. B., in: Plzeňští skladatelé v soudobém vývoji hudební tvorby, 1946, s. 43n.; J. Fiala, O. B. a plzeňské kulturní dění, in: Minulostí Západočeského kraje 21, 1986, s. 39n.; týž, Neznámá kapitola z dějin československých legií v Rusku, in: Opus musicum 24, 1992, č. 2, s. 53n.

P: písemná pozůstalost uložena v Archivu města Plzně.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Vlasta Bokůvková