BLOUDEK Stanko 11.2.1890-26.11.1959

Z Personal
Stanko BLOUDEK
Narození 11.2.1890
Místo narození Idrija (Slovinsko)
Úmrtí 26.11.1959
Místo úmrtí Lublaň (Slovinsko)
Povolání 37- Doprava, pošty, spoje
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 569

BLOUDEK, Stanko (též Stanislav), * 11. 2. 1890 Idrija (Slovinsko), † 26. 11. 1959 Lublaň (Slovinsko), konstruktér letadel a automobilů

Otec Jaroslav B. byl báňským inženýrem, narodil se v Telči. Matka pocházela ze Slovinska. Také B. měl slovinskou národnost, domovskou příslušností patřil do Mostu. Po středoškolských studiích se věnoval krátce právu, ve školním roce 1909/1910 navštěvoval Českou vysokou školu technickou v Praze, obor strojní inženýrství. V letním semestru byl vyškrtnut ze seznamu studentů. 1910 od jara do října se v Praze věnoval společně s Jaroslavem Potůčkem stavbě letadla, které pak v listopadu úspěšně vyzkoušel v Plzni průkopník českého letectví Jan Čermák. 1911 působil B. ve Vídni u firmy bratři Bláhové, kde se zabýval stavbou letadla Libella/ Libelle, na němž pak létal v Uhrách a balkánských státech opět J. Čermák. Asi 1912–13 pracoval jako konstruktér letadel u Igo Etricha v jeho továrnách v Horním Starém Městě (dnes součást Trutnova) a ve slezské Libavě (Lubawka), 1914–18 byl konstruktérem u leteckých továren sídlících v Rakousku a Uhrách – Ungarische Flugzeugwerke A. G. (UFAG). Stal se prvním profesionálním konstruktérem letadel v Čechách. Po 1918 odešel do Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (SHS), kde působil v leteckém a především v automobilovém průmyslu. V druhé polovině dvacátých let navrhl a postavil sportovní letadlo s britským motorem Cirrus. 1934 byl podle B. plánů postaven obří lyžařský skokanský můstek v Planici.

L: V. Rypl, Z dějin naší vzduchoplavby, 1927, s. 159, 162n.; L’Aéronautique Yougoslave, Beograd, LXXXII, 1935, s. 52; N. Csasnádi – S. Nagyváradi – L. Winkler, A magyar repülés története, Budapest 1977, s. 94; P. Sviták, Bloudek – Potůček – Čermák Racek, in: Letectví a kosmonautika 15, 1982, s. 592n.; Z. Šmoldas, Průkopníci českého letectví, 1984, s. 134, 139n., 143; P. Sviták, Bloudek – Čermák Libella, in: Letectví a kosmonautika 3, 1990, s. 29n.; H. Salz, Igo Etrich, 1991, s. 53; H. Salz, Letectví a město Plzeň 1, 2000, s. 19, 21, 25; R. Keimel, Luftfahrzeugbau in Österreich, Wien u. Oberhaching, 2003, s. 160.

P: Archiv ČVUT Praha, katalogy studentů české techniky 1879/1880 a 1909/1910.

Pavel Sviták