BOBEK Karl Josef 25.2.1855-15.12.1899

Z Personal
Karl Josef BOBEK
Narození 25.2.1855
Místo narození Lhotka (Terešovská Lhotka) u Zbiroha
Úmrtí 15.12.1899
Místo úmrtí Praha
Povolání 1- Matematik
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 575

BOBEK, Karl Josef (též Karl Boromeus), * 25. 2. 1855 Lhotka (Terešovská Lhotka) u Zbiroha, † 15. 12. 1899 Praha, matematik, pedagog

Pocházel ze židovské rodiny, která se v malé vesnici na Zbirožsku již po tři generace živila kupectvím. Otec Abraham B. měl obchod v Mlečicích u Hořovic, matka Kateřina, roz. Kubienová, pocházela z Běštína u Hostomic. V rodině se narodili ještě další tři sourozenci, z nichž jeden bratr se stal praktickým lékařem. Obecnou školu B. vychodil v Rakovníku, od 1869 navštěvoval pražskou reálku v Mikulandské ulici, po jejím ukončení se sám začal starat také o mladší sourozence. Na reálce se projevil jeho matematický talent, kterého si všiml František Weyr, a B. přešel na pražskou německou techniku na obor inženýrské stavitelství. Současně s přednáškami K. Küppera a H. Durège poslouchal matematické a astronomické přednášky na pražské univerzitě. Studium přerušila vojenská služba, kterou jako důstojník lékařské služby vykonal při okupaci Bosny. Po návratu 1879 složil zkoušky pro učitele matematiky a deskriptivní geometrie na vyšších reálkách. Zároveň publikoval svou první práci. Od podzimu téhož roku se stal asistentem prof. Küppera a zůstal jím až do 1886. V roce 1881/82 vykonal jednoroční studijní pobyt na univerzitě v Lipsku, kde tehdy působili vynikající matematici jako Friedrich Schur, Walter v. Dyck, Wilhelm Wundt a Felix Klein, který měl na jeho další odborný vývoj zřejmě značný vliv. 1883 poslouchal B. přednášky Hermitovy a Jordanovy na univerzitě v Paříži. Téhož roku byl na německé technice v Praze habilitován a v říjnu 1885 získal docentské místo. To se stalo poté, když 1885 požádal univerzitu v Erlangen o obhajobu disertace Jednoznačné involutorní transformace v rovině, kterou v červnu úspěšně realizoval.

Od 1884/85 začal na pražské technice přednášet teorii funkcí a jejich aplikaci v geometrii, od 1886/87 pak zahájil řadu nových kursů: počet pravděpodobnosti, vyrovnávací počet, Fourierovy řady, projektivní geometrii, aktuárské vědy (statistika a pojišťovací matematika), grafický počet a určité integrály. Už 1883 mu bylo nabízeno místo na pražské německé univerzitě a 1893, když odešel do výslužby matematik Heinrich Durège, byl B. zahrnut mezi čtyři kandidáty na uvolněné místo. Volbu nakonec vyhrál a stal se od 17. 6. 1893 mimořádným profesorem matematiky na této univerzitě. Rozsah B. učitelské náplně odpovídal jeho dřívějšímu zaměření na technice. Geometrické přednášky (projektivní, analytická, konstruktivní, deskriptivní geometrie) byly střídány matematickou analýzou i teorií pravděpodobnosti.

15. 12. 1896 se B. oženil v Norimberku s Martou Rosenfeldovou. Z manželství se narodili dcera a syn. Dva roky po svatbě však B. náhle zemřel na srdeční infarkt. Pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

Během dvaceti let tvůrčího života B. publikoval 30 prací zaměřených většinou k problematice, kterou se v té době zabývala česká geometrická škola; věnoval se problémům konstruktivní a analytické geometrie křivek vyšších řádů. Zpočátku byl ovlivněn pracemi Karla Küppera. Studijní pobyt v Lipsku, zejména pak návštěva Kleinova semináře, rozšířily jeho odborný obzor a B. se začal zabývat hypereliptickými křivkami, jejich vztahy a vlastnostmi. V této oblasti došel k několika detailním novým výsledkům. Práce věnované teorii pravděpodobnosti a aktuárským vědám souvisely zřejmě s jeho působením ve funkci matematického poradce Dělnické úrazové pojišťovny (od 1889). Byl také členem zkušební komise pro kandidáty učitelství matematiky a deskriptivní geometrie na vyšších středních školách. B. publikace z období po 1879, věnované převážně projektivní geometrii, vycházely většinou v časopisech Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften a v Časopisu pro pěstování matematiky.

D: soupis in: M. Lejček, Karl Küpper a K. B. a jejich matematické aktivity v Praze, diplomová práce, Pedagogická fakulta UK Praha, 1996.

L: G. Pick, K. B., in: Monatshefte für Mathematik und Physik 11, 1900, s. 97; W. Weiss, K. B., in: Jahresbericht der deutschen Mathematiker Vereinigung 9, 1900, s. 27; M. Lejček, c. d.

P: Archiv hlavního města Prahy, Matrika I. K, Vinohrady N 1, narození sv. Ludmila, fol. 178; Archiv Univerzity Erlangen, podklady k promoci; K. B. vlastní životopis a bibliografie prací, in: NA, fond Ministerstvo kultu a vyučování, inv. č. 5 – Prag-Phil., karton 100, osobní spis K. B.; Archiv UK, Německá univerzita 02, fil. fak., kart. 13.

Jaroslav Folta