BOHÁČ Václav 15.9.1874-23.6.1935

Z Personal
Václav BOHÁČ
Narození 15.9.1874
Místo narození Hradec Králové
Úmrtí 23.6.1935
Místo úmrtí Praha
Povolání 19- Ekonom nebo statistik
15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 6

BOHÁČ, Václav, * 15. 9. 1874 Hradec Králové, † 23. 6. 1935 Praha, ekonom, komunální politik, farmaceut

Pocházel z rodiny kuchaře královéhradecké nemocnice. Vysokoškolská studia absolvoval v Praze a stal se magistrem farmacie. Již v mládí zastával funkci předsedy Svazu lékárníků. Vedl redakci Lékárnických listů, publikoval řadu studií z oblasti farmacie a živnostenského podnikání. 1901 se podílel na redakci 2. svazku díla Lékárnické manuále. Již od 1901 usiloval o založení mezinárodního veletrhu v Praze, od 1908 jako člen městské rady pracoval na uskutečnění tohoto projektu. Teprve po první světové válce však nalezl dostatečnou podporu k prosazení svého záměru. Jako člen pražské městské rady, správní rady Městské spořitelny v Praze, člen Obchodní komory a místopředseda Ústřední banky čs. spořitelen výrazně zasahoval do života pražské obce i do národního hospodářství první republiky. 1920 se zasadil o založení Pražských vzorkových veletrhů a dlouhá léta je vedl jako jejich generální ředitel. Do tohoto podniku kapitálově vstoupil stát a pražská obec. Veletrhy se konaly každoročně v březnu a v září vždy po sedm dnů na výstavišti v Královské oboře nebo v nové veletržní budově v Praze 7. Další pravidelnou akcí byly podzimní radiotrhy Pražských vzorkových veletrhů, sloužící jako přehlídka nových typů rozhlasových přístrojů. B. spolupracovníkem se 1922–23 stal ing. Vlastimil Louda, národohohospodář a novinář, tiskový šéf, ředitel a prokurista veletrhů. S B. jménem je spojena výstavba rozlehlého Paláce vzorkových veletrhů na území Umrathovy továrny. Vyprojektovali jej architekti O. Tyl a J. Fuchs a provedením stavby byl pověřen dr. ing. Karel Skorkovský, vynikající soudobý odborník na železobetonové stavby. Tento objekt je též znám jako tzv. první veletržní palác a ve své době patřil k největším železobetonovým skeletovým stavbám v celém Československu. B. měl rovněž rozhodující zásluhu na vybudování organizace Obchodní City v Praze.

D: Lékárnické manuále, 2. sv., 1901.

L: OSND 1/1, s. 661; ISN 3, s. 29; KSN 1, s. 594; Album representantů, s. 902.

P: SOA Zámrsk, fond: Sbírka matrik Východočeského kraje; Římskokatolický farní úřad Hradec Králové, sign. 51–3507, matrika narozených 1861 až 1877 pro Hradec Králové; fol. 329.

Gustav Novotný, Roman Vondra