BOHATEC Miloslav 12.3.1913-6.8.1967

Z Personal
Miloslav BOHATEC
Narození 12.3.1913
Místo narození Novičí u Boskovic
Úmrtí 6.8.1967
Místo úmrtí Praha
Povolání 70- Knihovník nebo pracovník informatiky

BOHATEC, Miloslav, * 12. 3. 1913 Novičí u Boskovic, † 6. 8. 1967 Praha, evangelický kněz, knihovník, editor středověkých knižních iluminací

Pocházel ze skrovných poměrů. Po maturitě na gymnáziu v Pardubicích studoval na Husově evangelické bohoslovecké fakultě. Zpracoval disertační práci na starozákonní téma pod vedením profesora Slavomila Ctibora Daňka. Ještě před promocí na doktora teologie (ThDr. 1949) pracoval jako vikář a farář v několika evangelických sborech, naposledy v Libštátě u Semil. 1950 přišel do Prahy. Jako znalec hebrejštiny působil nejprve ve Státním židovském muzeu, kde se zaměřil na knižní památky. Od 1. 2. 1953 do smrti spravoval sbírku starých tisků knihovny NM. 18. 7. 1955 se oženil s Mirjam Daňkovou (* 1919), významnou literární historičkou. B. se vypracoval ve znalce knižní kultury od rukopisů až po výtvarnou stránku knihy v první polovině dvacátého století. Inicioval nejrůznější muzejní aktivity, byl jedním ze spolutvůrců Muzea knihy vzniklého v zámku ve Žďáru nad Sázavou, díky jeho iniciativě na počátku šedesátých let vycházela edice Akantový list, spolupodílel se na libretu výstav knižních tvůrců Methoda Kalába, Emila Kotrby a Oldřicha Menharta, významně se angažoval ve Spolku českých bibliofilů a spolupracoval s nejlepšími knižními grafiky. Dále zasedal v redakčních radách Typografie a Sborníku Strahovské knihovny. Publikoval v domácím a zahraničním odborném tisku. Po smrti byl zpopelněn bez obřadu a popel byl 10. 8. 1967 rozptýlen na palouku hřbitova Malvazinky v Praze.

D: výběr: Bibliografický přehled židovské Prahy, 1952 (spoluautor O. Muneles); Un Labeur courageux. Über den künstlerischen Charakter Oldřich Menharts, Mainz 1962; Karel Teige a kniha, 1965; Oldřich Menhart 1897–1962. Zum tschechischen Schriftschaffen, Hamburg 1968; Skryté poklady. Čtení pro bibliofila, 1970 (ed. M. Bohatcová).

L: A. Chalupa, Soupis zaměstnanců Národního muzea v letech 1818–1968, in: ČNM (Historické muzeum) 137–39, 1968–70, s. 53; P. Kneidl, Odešel Dr. M. B., in: Sborník Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, 1968, č. 3, s. 268.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Euníké Krpatová, Gustav Novotný